Informasjon til lærlinger

I Lærlingundersøkelsen skal lærlinger og lærlingkandidater få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Hva er formålet med Lærlingundersøkelsen?

Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger og lærekandidater skal få si sin mening om læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Resultatene fra undersøkelsen lagres i tråd med relevante regler, og benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Disse resultatene inneholder ikke informasjon som kan knyttes til deg eller andre og derfor blir ikke slettet.

Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert svarene (grunnlagsdata) fra undersøkelsen. Forskning er selv underlagt strenge krav for å sikre at dine rettigheter er ivaretatt.

Deler av resultatene fra Lærlingundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Lærlingundersøkelsen gjennomføres på høsten. Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig å svare på spørsmålene i Lærlingundersøkelsen. Hvis det er spørsmål du ikke vil svare på, kan du hoppe over dem.

Behandlingsansvar og personvern

Når du svarer på spørsmål i Lærlingundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om deg. Dette kalles personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Lærlingundersøkelsen. Det betyr at vi har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Vår databehandler drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av oss og må følge det samme regelverket om personopplysninger.

Når undersøkelsesperioden stenger, brytes sammenhengen mellom kontaktinformasjonen din og det du har svart i selve undersøkelsen. Dette innebærer at du ikke kan kreve innsyn, retting eller sletting i svarene, fordi svarene dine ikke lenger kan identifiseres.

For å kunne sende ut Lærlingundersøkelsen innhentes det kontaktinformasjon om deg (navn, e-postadresse og telefonnummer) fra VIGO (Fylkeskommunenes database for videregående opplæring). Når undersøkelsesperioden stenger, brytes sammenhengen mellom din kontaktinformasjon og det du har svart i selve undersøkelsen. Når vi viser resultater fra undersøkelsen kan man ikke se hvem som har svart hva. I svært få tilfeller kan det likevel være mulig at noen, ved hjelp av lokalkunnskap, kan gjenkjenne enkeltpersoner som har svart på undersøkelsen (indirekte identifisering). Direktoratet har derfor tatt forholdsregler for å ivareta personvernet ditt under behandlingen av grunnlagsdata fra Lærlingundersøkelsen. Det er lagt opp til strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene – det gjelder for lærebedriften, opplæringskontoret, fylkeskommunen og de statlige utdanningsmyndighetene. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne dine svar.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Lærlingundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3a og forskrift til friskoleloven § 2-3a.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med fylkeskommunen eller Utdanningsdirektoratet.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet

Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Internett: www.udir.no

Spørsmål om dine rettigheter og personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på: personvernombud@udir.no eller skoleeiers personvernombud.

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Lærlingundersøkelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!