Vi har oppsummert innspillene om Elevundersøkelsen

En viktig del av arbeidet med å revidere Elevundersøkelsen, er å kartlegge hvilke behov lærere, skoleledere eller skoleeiere har, og hvordan undersøkelsen kan være et nyttig verktøy. Derfor har vi gjennomført den første av flere innspillsrunder.

«Hva synes du om Elevundersøkelsen?» spurte vi – og fikk inn 148 svar, fra kommuner, fylkeskommuner, skoler, lærere og organisasjoner. Vi har lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Tydelige tilbakemeldinger

Det er særlig to tilbakemeldinger som er gjennomgående i alle svar.

  1. Undersøkelsen er for lang
  2. Spørsmålene er ikke godt nok tilpasset elevene

Også når det gjelder den tekniske løsningen av Elevundersøkelsen, har vi fått noen konkrete tilbakemeldinger. Det er tilsynelatende enkelt å gjennomføre undersøkelsen, men det er en del prosesser som oppleves som gammeldagse, tungvinte, manuelle og tidkrevende.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Vi vil ta med innspillene i det videre arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!