Informasjon på polsk

Informacje dla rodziców na temat Ankiety rodzicielskiej w przedszkolu.

Czym jest Ankieta rodzicielska w przedszkolu?

Celem ankiety jest wyrażenie przez rodziców opinii na temat oferty przedszkola i samopoczucia dzieci w przedszkolu. Ankieta dostarczy przedszkolu i jego właścicielowi wiedzy o zadowoleniu rodziców z oferty przedszkolnej.

Ankieta rodzicielska w przedszkolu daje Państwu możliwość wyrażenia zdania na temat samopoczucia dziecka, współpracy pomiędzy domem a przedszkolem i innych kwestii dotyczących przedszkola. Ankieta przede wszystkim ma służyć poprawie sytuacji w przedszkolu. Wyniki stanową podstawę dialogu pomiędzy przedszkolem a rodzicami odnośnie oferty przedszkola.

Ankietę wysyła przedszkole. Udział w ankiecie jest dobrowolny, jednak mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyczynić się do poprawy sytuacji w przedszkolu. Można pominąć pytania, na które nie chce się udzielać odpowiedzi.

Ankieta zawiera około 30 pytań, a udzielenie na nie odpowiedzi zajmuje około 5 minut.

Zadbamy o Państwa odpowiedzi.

Norweski Urząd Edukacji ponosi odpowiedzialność za gromadzenie wszystkich danych osobowych zebranych zgodnie z wymogami Ustawy o danych osobowych, GDPR (RODO). Istnieją bardzo surowe reguły dotyczące wyświetlania wyników z ankiet w stosunku do samego przedszkola, właściciela przedszkola i władz oświatowych. Opcje odpowiedzi z kilkoma odpowiedziami nie są wyświetlane. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka pośredniego wykrywania osób, które udzieliły odpowiedzi.

Przedszkole nie ma wglądu w odpowiedzi. Po zakończeniu ankiety administrator danych przerywa powiązanie między odpowiedzią a nazwiskiem. Dane z ankiety nie zostaną opublikowane w sposób umożliwiający rozpoznanie odpowiedzi poszczególnych opiekunów.

Wyniki ankiety zostaną również uwzględnione w statystykach przygotowanych przez norweski Urząd Edukacji i mogą być częścią prac gminy/wojewody dotyczących rozwoju jakości zapewnianej przez przedszkola. Części wyników zostaną opublikowane w ramach statystyki na stronie barnehagefakta.no oraz na stronach statystycznych Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. W razie ujawnienia podstawowych danych do celów badawczych naukowcy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności Urzędu i muszą podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności.

Jakieś pytania?

Więcej informacji można uzyskać w przedszkolu. Wiele informacji dostępnych jest także na stronie www.udir.no/undersokelser. Odpowiedzialność za przetwarzanie ponosi Urząd Edukacji: post@udir.no Można skontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych z Urzędu pod adresem personvernombud@udir.no.