Informasjon på litauisk

Informacija tėvams apie vaikų darželio tėvų apklausą.

Kas yra vaikų darželio tėvų apklausa?

Apklausos tikslas – suteikti tėvams galimybę pareikšti savo nuomonę apie vaikų darželio teikiamas paslaugas ir vaiko gerovę vaikų darželyje. Apklausa leis vaikų darželio atstovams ir savininkui sužinoti, ar tėvai patenkinti darželio teikiamomis paslaugomis.

Dalyvavimas tėvų apklausoje suteikia Jums galimybę pareikšti savo nuomonę apie vaiko gerovę, bendradarbiavimą tarp namų ir vaikų darželio ir kitas sąlygas vaikų darželyje. Svarbiausias šios apklausos tikslas – vaikų darželio sąlygų gerinimas. Jos rezultatai sukuria pagrindą dialogui tarp vaikų darželio ir tėvų apie vaikų darželio teikiamas paslaugas.

Apklausą atsiųs vaikų darželis. Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas, tačiau tikimės, kad joje dalyvausite ir taip prisidėsite prie vaikų darželio sąlygų gerinimo. Jeigu yra klausimų, į kuriuos nenorite atsakyti, galite juos praleisti.

Apklausą sudaro apie 30 klausimų, į kuriuos atsakyti prireiks maždaug 5 minučių.

Mes tinkamai apsaugosime jūsų atsakymus

Švietimo direktoratas yra atsakingas už tai, kad visi surinkti asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais. Norint parodyti apklausos rezultatus tiek pačiam vaikų darželiui, tiek jo savininkui, tiek valstybinėms švietimo institucijoms, reikia laikytis ypač griežtų taisyklių. Nedaug kartų pažymėti atsakymų variantai nebus rodomi. Tai daroma siekiant sumažinti pavojų, kad atsakę asmenys bus netiesiogiai atpažinti.

Vaikų darželis negali pamatyti, kas ir ką atsakė. Kai apklausa baigta, duomenų tvarkytojas atsieja Jūsų vardą / pavardę nuo atsakymų. Apklausos duomenys niekada nebus paskelbti viešai taip, kad būtų įmanoma atpažinti konkretaus globėjo atsakymus.

Apklausos rezultatai taip pat bus įtraukti į statistiką, kurią rengia Švietimo direktoratas, bei gali būti panaudoti savivaldybės ar Norvegijos valstybės atstovo administracijos apskrities darbe vaikų darželio kokybei gerinti. Dalis rezultatų bus paskelbta kaip statistiniai duomenys interneto svetainėje barnehagefakta.no ir Švietimo direktorato statistinių duomenų puslapiuose. Atskleisdami pagrindinius duomenis tyrimų tikslais, tyrėjai privalo laikytis direktorato nustatytų konfidencialumo taisyklių bei pasirašyti konfidencialumo sutartį.

Turite klausimų?

Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su savo vaikų darželiu. Daug informacijos taip pat rasite www.udir.no/undersokelser. Už duomenų tvarkymą atsakingas Švietimo direktoratas: post@udir.no. Taip pat galite susisiekti su Švietimo direktorato asmens duomenų apsaugos pareigūnu rašydami adresu personvernombud@udir.no.