Informasjon på bokmål

Til foreldre om foreldreundersøkelsen i barnehage. 

Hva er Foreldreundersøkelsen i barnehagen?

Formålet med undersøkelsen er at foreldre skal få si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen. Undersøkelsen vil gi barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet.

Foreldreundersøkelsen i barnehagen gir deg mulighet til å si din mening om barnets trivsel, samarbeidet mellom hjem og barnehage og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen.

Det er barnehagen som sender ut undersøkelsen. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli bedre. Hvis det er spørsmål du ikke vi svare på, kan du hoppe over dem.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål, og tar omtrent 5 minutter å svare på.

Vi tar godt vare på svarene dine

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn behandles i tråd med kravene i Personopplysningsloven (GDPR). Det er svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene til barnehagene selv, til barnehageeieren og til de statlige utdanningsmyndighetene. Svaralternativer med få svar vises ikke. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Barnehagen kan ikke se hvem som svarer hva. Når undersøkelsen avsluttes, kuttes koblingen mellom ditt svar og ditt navn hos databehandler. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne de enkelte foresattes svar.

Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunens/statsforvalterens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen. Deler av resultatene publiseres som statistikk på barnehagefakta.no og Udirs statistikksider. Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet, og de må underskrive en taushetserklæring.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt barnehagen din. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Behandlingsansvarlig er Utdanningsdirektoratet: post@udir.no Du kan også ta kontakt med personvernombudet i Utdanningsdirektoratet på personvernombud@udir.no