Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Organisering av elevene http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Organisering-av-elevene/ Organisering av elevene Thu, 12 Oct 2017 10:25:07 GMT Tilskuddssatser http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/ Tilskuddssatser Thu, 12 Oct 2017 09:51:26 GMT Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/ Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2017 Thu, 12 Oct 2017 08:11:49 GMT Vinnere av Dronning Sonjas skolepris http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolepriser/dronning-sonjas-skolepris/vinnere-av-dronning-sonjas-skolepris/ Vinnere av Dronning Sonjas skolepris Tue, 10 Oct 2017 12:25:58 GMT Elevundersøkelsen 2016 – hovedrapporten http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2016--hovedrapporten/ Elevundersøkelsen 2016 – hovedrapporten Mon, 09 Oct 2017 08:00:52 GMT Filmer om standpunktvurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-laresteder/filmer-om-standpunktvurdering/ Filmer om standpunktvurdering Thu, 05 Oct 2017 14:02:43 GMT Barn i barnevernet – skoleresultater (bufdir.no) https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/ Barn i barnevernet – skoleresultater (bufdir.no) Wed, 04 Oct 2017 13:57:56 GMT Hva mener du skal være det viktigste i faget? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innspill-til-kjerneelementgruppene/ Hva mener du skal være det viktigste i faget? Wed, 04 Oct 2017 08:49:19 GMT Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2017 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2017/ Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2017 Thu, 28 Sep 2017 15:38:35 GMT Bruk av robot i undervisningen http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/bruk-av-robot-i-undervisningen/ Bruk av robot i undervisningen Wed, 27 Sep 2017 15:04:40 GMT Realfagskommuner er godt mottatt i barnehager og skoler http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/realfagskommunertiltaket-er-godt-mottatt-i-barnehager-og-skoler/ Realfagskommuner er godt mottatt i barnehager og skoler Wed, 27 Sep 2017 14:09:02 GMT Foreldreundersøkelsen i skole http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/ Foreldreundersøkelsen i skole Fri, 22 Sep 2017 13:52:50 GMT Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/nettkurs-om-miljo-og-mobbing/ Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing Fri, 22 Sep 2017 08:36:59 GMT Modell for kompetanseutvikling http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/modell-for-kompetanseutvikling/ Modell for kompetanseutvikling Thu, 21 Sep 2017 08:57:23 GMT Kjerneelementer http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/ Kjerneelementer Fri, 15 Sep 2017 10:07:40 GMT Evaluering av omstillingen i Statped http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-omstillingen-i-statped/ Evaluering av omstillingen i Statped Fri, 15 Sep 2017 08:12:12 GMT Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/ Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir Thu, 14 Sep 2017 11:13:00 GMT Ikke-godkjent utenlandsk utdanning http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Elever-i-utlandet/opplaringsloven--ikke-godkjent/ Ikke-godkjent utenlandsk utdanning Thu, 14 Sep 2017 10:37:21 GMT Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kladdesider/utvikle-praksis-sammen/ledelse-av-kvalitetsarbeid/ Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid Wed, 13 Sep 2017 14:38:11 GMT Teknikk og industriell produksjon http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/teknikk-og-industriell-produksjon/ Teknikk og industriell produksjon Wed, 13 Sep 2017 09:07:51 GMT Kartlegging av ressurser om demokratiske holdninger i lærerutdanningen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kartlegging-av-ressurser-om-demokratiske-holdninger-i-larerutdanningen/ Kartlegging av ressurser om demokratiske holdninger i lærerutdanningen Wed, 13 Sep 2017 08:53:47 GMT Service og samferdsel http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/service-og-samferdsel/ Service og samferdsel Tue, 12 Sep 2017 14:22:17 GMT Restaurant- og matfag http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/restaurant-og-matfag/ Restaurant- og matfag Tue, 12 Sep 2017 14:03:44 GMT Viktige meldinger nasjonale prøver http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/viktige-meldinger-nasjonale-prover/ Viktige meldinger nasjonale prøver Tue, 12 Sep 2017 13:37:48 GMT Helse- og oppvekstfag http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/helse-og-oppvekstfag/ Helse- og oppvekstfag Tue, 12 Sep 2017 13:11:20 GMT Design og håndverk http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/design-og-handverk/ Design og håndverk Tue, 12 Sep 2017 12:47:37 GMT Elektrofag http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/elektrofag/ Elektrofag Tue, 12 Sep 2017 12:47:10 GMT Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø Tue, 12 Sep 2017 11:55:38 GMT Bygg- og anleggsteknikk http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/bygg-anleggsteknikk/ Bygg- og anleggsteknikk Tue, 12 Sep 2017 10:07:55 GMT Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er fastsatt http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplan-i-norsk-for-elever-i-vgo-med-kort-botid-i-Norge/ Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er fastsatt Tue, 12 Sep 2017 09:39:26 GMT