Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/forsok-med-tiltak-for-ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/ Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid Thu, 20 Sep 2018 13:32:10 GMT Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/forsok-med-tiltak-for-ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/ Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid Thu, 20 Sep 2018 13:28:48 GMT Bruk av tvang og fysisk makt i barnehage http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/bruk-av-tvang-og-fysisk-makt/ Bruk av tvang og fysisk makt i barnehage Tue, 18 Sep 2018 16:22:45 GMT Bemanningsnorm i barnehager http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/bemanningsnorm-i-barnehager/ Bemanningsnorm i barnehager Tue, 18 Sep 2018 12:24:21 GMT Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kommunalt-beredskapsteam-mot-mobbing/ Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing Mon, 17 Sep 2018 09:15:11 GMT Privatistordning i yrkesfag http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/privatistordning-yrkesfag/ Privatistordning i yrkesfag Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 GMT Fremmedspråk for privatister http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/ Fremmedspråk for privatister Tue, 11 Sep 2018 11:22:16 GMT Beregning av ny bemanningsnorm http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/bemanning/beregning-av-ny-bemanningsnorm/ Beregning av ny bemanningsnorm Mon, 10 Sep 2018 15:00:28 GMT Tolkning av § 14 a http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/tolkning-14-a/ Tolkning av § 14 a Fri, 07 Sep 2018 12:41:00 GMT Analyse av fravær på 10. trinn http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fravar2/analyse-av-fravar-pa-10.-trinn/ Analyse av fravær på 10. trinn Fri, 07 Sep 2018 07:29:47 GMT Oversikt over læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangruppene/oversikt-over-lareplaner/ Oversikt over læreplaner Thu, 06 Sep 2018 10:24:17 GMT Bli veileder i Veilederkorpset http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/sok-om-a-bli-veileder-i-veilederkorpset/ Bli veileder i Veilederkorpset Thu, 06 Sep 2018 10:10:45 GMT Individuell vurdering Udir-5-2016 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/ Individuell vurdering Udir-5-2016 Thu, 30 Aug 2018 10:08:47 GMT Nytt til skolestart 2018 http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2018/ Nytt til skolestart 2018 Wed, 29 Aug 2018 14:32:06 GMT Evaluering av rektorutdanningen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-rektorutdanningen/ Evaluering av rektorutdanningen Wed, 29 Aug 2018 09:52:08 GMT Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sysselsetting-av-nyutdannede-fagarbeidere-2017/ Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2017 Tue, 28 Aug 2018 14:25:30 GMT Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av fraværstall 2017-18 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fravar2/forelopige-fravarstall-etter-skolearet-2017-18/ Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av fraværstall 2017-18 Tue, 28 Aug 2018 06:58:33 GMT Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2 http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/overgang-fra-vg1-studiespesialisering-til-alle-yrkesfag-pa-vg2/ Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2 Mon, 27 Aug 2018 13:21:18 GMT Gjennomføring i videregående opplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/gjennomforing2/gjennomforing-i-videregaende2/ Gjennomføring i videregående opplæring Fri, 24 Aug 2018 08:48:36 GMT Hva skjer når i fornyelsen av fagene? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar-i-fornyelsen-av-fagene/ Hva skjer når i fornyelsen av fagene? Thu, 23 Aug 2018 12:28:53 GMT Hva kjennetegner elever som ikke får grunnskolepoeng? http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/Elever-uten-grunnskolepoeng/ Hva kjennetegner elever som ikke får grunnskolepoeng? Wed, 22 Aug 2018 10:00:02 GMT Lærernorm for grunnskolen - kalkulator (2019-20) http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/ Lærernorm for grunnskolen - kalkulator (2019-20) Tue, 21 Aug 2018 08:59:19 GMT Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/tilskudd-til-samiske-tiltak-mot-mobbing/ Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing Mon, 20 Aug 2018 11:47:15 GMT Analyse - grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2017-18 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/analyse-grunnskolepoeng-og-karakterer-i-grunnskolen-2017-18/ Analyse - grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2017-18 Fri, 17 Aug 2018 13:17:18 GMT Spørsmål til skole-Norge våren 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-varen-2018/ Spørsmål til skole-Norge våren 2018 Fri, 17 Aug 2018 10:51:57 GMT Overgang til videregående opplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/overganger-til-videregaende-opplaring/ Overgang til videregående opplæring Wed, 15 Aug 2018 16:25:11 GMT Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid2/ Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid Tue, 14 Aug 2018 15:29:52 GMT Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/samarbeid-om-utsatte-barn-og-unge-mellom-0-og-24-ar/ Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år Tue, 14 Aug 2018 10:24:01 GMT Nytt til barnehagestart 2018 http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-barnehage--og-skolestart-hosten-2018/ Nytt til barnehagestart 2018 Fri, 10 Aug 2018 12:11:58 GMT Evaluering av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-sprakloyper-nasjonal-strategi-for-sprak-lesing-og-skriving/ Evaluering av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Wed, 01 Aug 2018 08:00:56 GMT