Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Spesialdietter i barnehagen http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/spesialdietter-i-barnehagen/ Spesialdietter i barnehagen Wed, 23 May 2018 14:50:04 GMT Evaluering av ordning med redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-moderasjonsordninge-i-barnehagen/ Evaluering av ordning med redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen Wed, 16 May 2018 08:55:01 GMT Realfagsbarometeret http://www.udir.no/tall-og-forskning/realfagsbarometeret/ Realfagsbarometeret Tue, 15 May 2018 15:42:38 GMT Kva menes med "skattepliktige kapitalinntekter" i forskrift om foreldrebetaling § 3? http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/skattepliktige-kapitalinntekter-forskrift-foreldrebetaling/ Kva menes med "skattepliktige kapitalinntekter" i forskrift om foreldrebetaling § 3? Tue, 15 May 2018 14:04:42 GMT Kompetanseutvikling i barnehage og regional ordning http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/ Kompetanseutvikling i barnehage og regional ordning Tue, 15 May 2018 08:08:17 GMT Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/tilskudd-til-samiske-tiltak-mot-mobbing/ Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing Tue, 08 May 2018 11:56:26 GMT Personvern for barnehage og skole (GDPR) http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/ Personvern for barnehage og skole (GDPR) Tue, 08 May 2018 10:00:00 GMT Beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/beregning-av-tilskudd-ved-kommunesammenslaing/ Beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing Tue, 08 May 2018 09:23:01 GMT Vurdering av barnehagens areal ved godkjenning http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/godkjenning-av-barnehage/svar-pa-om-vurdering-av-barnehagens-areal-ved-godkjenning/ Vurdering av barnehagens areal ved godkjenning Tue, 08 May 2018 08:44:27 GMT Erfaringer fra forsøk med lærlingeordning i gartnernæring og landbruk http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-fra-forsok-med-larlingeordning-22-i-gartnernaring-og-landbruk/ Erfaringer fra forsøk med lærlingeordning i gartnernæring og landbruk Tue, 08 May 2018 08:26:05 GMT Film - Didaktisk digitalt verksted ved Universitetet i Stavanger http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/framtidens-klasserom-i-larerutdanningene/film-didaktisk-digitalt-verksted-ved-uni-stavanger/ Film - Didaktisk digitalt verksted ved Universitetet i Stavanger Fri, 04 May 2018 16:10:10 GMT Klageinstans på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/klageinstans-pa-vedtak-om-foreldrebetaling-som-gjelder-moderasjonsordningene/ Klageinstans på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene Mon, 30 Apr 2018 14:01:59 GMT Betaling for deltidsplass i private barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/betaling-for-deltidsplass-i-private-barnehager/ Betaling for deltidsplass i private barnehager Mon, 30 Apr 2018 13:57:42 GMT Pensjon til private barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/pensjon-til-private-barnehager/ Pensjon til private barnehager Mon, 30 Apr 2018 13:45:19 GMT Godkjenning av barnehage og avkortning av arealet http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/godkjenning-av-barnehage-og-avkortning-av-arealet/ Godkjenning av barnehage og avkortning av arealet Fri, 27 Apr 2018 14:38:27 GMT Ikke vilkår om foreldrebetaling for å få tilskudd http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/okonomiregler-og-tildeling-av-tilskudd/ikke-vilkar-om-foreldrebetaling-for-a-fa-tilskudd/ Ikke vilkår om foreldrebetaling for å få tilskudd Fri, 27 Apr 2018 14:33:57 GMT Spesialpedagogisk hjelp til barn på sykehus http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/spesialpedagogisk-hjelp-til-barn-pa-sykehus/ Spesialpedagogisk hjelp til barn på sykehus Fri, 27 Apr 2018 14:31:12 GMT Spørsmål om tolkning av barnehageloven § 19 g http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/sporsmal-om-tolkning-av-barnehageloven--19-g/ Spørsmål om tolkning av barnehageloven § 19 g Fri, 27 Apr 2018 14:09:51 GMT Forskrift om foreldrebetaling i barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/forskrift-om-foreldrebetaling-i-barnehager/ Forskrift om foreldrebetaling i barnehager Thu, 26 Apr 2018 10:54:36 GMT Skolenedleggelser: Det er færre skoler i dag enn for 10 år siden http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolenedleggelser/ Skolenedleggelser: Det er færre skoler i dag enn for 10 år siden Wed, 25 Apr 2018 08:17:49 GMT Økonomisk ansvar for tilrettelegging av barnehagetilbudet når barnet går i barnehage utenfor bostedskommunen http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/okonomisk-ansvar-tilrettelegging-barnehagetilbudet/ Økonomisk ansvar for tilrettelegging av barnehagetilbudet når barnet går i barnehage utenfor bostedskommunen Tue, 24 Apr 2018 08:44:08 GMT Grunnkrav til behandling av personopplysningsloven http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/grunnkrav_behandling/ Grunnkrav til behandling av personopplysningsloven Mon, 23 Apr 2018 16:15:58 GMT Tilskott til læremiddel http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler/ Tilskott til læremiddel Mon, 23 Apr 2018 09:37:15 GMT Resultat av søknadsbehandlingen - lærere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/resultat-av-soknadsbehandlingen---larere/ Resultat av søknadsbehandlingen - lærere Mon, 23 Apr 2018 08:45:10 GMT Indikatorrapporter - Ungdomstrinn i utvikling http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/indikatorrapporter---ungdomstrinn-i-utvikling/ Indikatorrapporter - Ungdomstrinn i utvikling Fri, 20 Apr 2018 13:50:39 GMT Delegering av vedtaksmyndighet og bortfall av spesialpedagogiske timer http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/delegering-av-vedtaksmyndighet-og-bortfall-av-spesialpedagogiske-timer/ Delegering av vedtaksmyndighet og bortfall av spesialpedagogiske timer Thu, 19 Apr 2018 16:25:15 GMT Den virtuelle matematikkskolen (DVM) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/matematikk/fagressurser-ungdomstrinnet/den-virtuelle-matematikkskolen/ Den virtuelle matematikkskolen (DVM) Thu, 19 Apr 2018 12:05:16 GMT Klage til Fylkesmannen http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/klage-til-fylkesmannen/ Klage til Fylkesmannen Wed, 18 Apr 2018 14:22:16 GMT Nyheitssending - munnleg formidling med nynorsk som hovudmål /link/4a6370d60e174c8ea181e1113591c146.aspx Nyheitssending - munnleg formidling med nynorsk som hovudmål Tue, 17 Apr 2018 15:58:25 GMT Eksperimentere med skriving på sidemålet /link/41649db06a344811aa1fc53a8b27eb56.aspx Eksperimentere med skriving på sidemålet Tue, 17 Apr 2018 15:56:19 GMT