Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Nettkurs i vurdering for fagopplæring http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/etterutdanningsmateriell-fag-og-yrkesopplaring/nettbasert-kompetansetilbud-i-vurdering-for-fagopplaring/ Nettkurs i vurdering for fagopplæring Mon, 09 Jul 2018 13:08:21 GMT Nye læreplaner på yrkesfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ Nye læreplaner på yrkesfag Fri, 06 Jul 2018 14:14:47 GMT Den teknologiske skolesekken http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/ Den teknologiske skolesekken Wed, 04 Jul 2018 13:01:30 GMT Vil du delta i læreplanarbeidet på Vg1 eller Vg2 på yrkesfag? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/ Vil du delta i læreplanarbeidet på Vg1 eller Vg2 på yrkesfag? Wed, 04 Jul 2018 10:52:34 GMT Kapitaltilskudd til private barnehager - nybygg uten flere plasser http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/kapitaltilskudd-til-private-barnehager---nybygg-uten-flere-plasser/ Kapitaltilskudd til private barnehager - nybygg uten flere plasser Wed, 04 Jul 2018 10:15:19 GMT Forholdet mellom tilskuddsberegning til private barnehager og drift av kommunale barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/forholdet-mellom-tilskuddsberegning-til-private-barnehager-og-drift-av-kommunale-barnehager/ Forholdet mellom tilskuddsberegning til private barnehager og drift av kommunale barnehager Wed, 04 Jul 2018 08:55:45 GMT Spørsmål om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og dispensasjon http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/dispensasjon-og-unntak-fra-utdanningskravet/svar-pa-sporsmal-om-arbeidsplassbasert-barnehagelarerutdanning-og/ Spørsmål om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og dispensasjon Mon, 02 Jul 2018 12:11:37 GMT Nytt til skolestart 2018 http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2018/ Nytt til skolestart 2018 Mon, 02 Jul 2018 10:57:42 GMT Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2018/ Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018 Fri, 29 Jun 2018 14:37:18 GMT Stabilt karakternivå med færre halvårskarakterar i norsk http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/stabilt-karakterniva-med-farre-halvarskarakterar-i-norsk/ Stabilt karakternivå med færre halvårskarakterar i norsk Thu, 28 Jun 2018 07:00:45 GMT Hva skjer når i fornyelsen av fagene? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar-i-fornyelsen-av-fagene/ Hva skjer når i fornyelsen av fagene? Wed, 27 Jun 2018 16:28:21 GMT Eksamenskarakterer våren 2018 (foreløpige tall) http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/eksamen2018/ Eksamenskarakterer våren 2018 (foreløpige tall) Wed, 27 Jun 2018 11:24:41 GMT Kjerneelementer http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementer/ Kjerneelementer Tue, 26 Jun 2018 15:26:47 GMT Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/tilskudd-til-utvikling-av-digitale-laremidler/ Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen Tue, 26 Jun 2018 11:12:46 GMT Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2 http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/overgang-fra-vg1-studiespesialisering-til-alle-yrkesfag-pa-vg2/ Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2 Mon, 25 Jun 2018 15:30:02 GMT Evaluering av 0-24 programmet http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-0-24-programmet/ Evaluering av 0-24 programmet Mon, 25 Jun 2018 13:36:39 GMT Tilsyn med frittstående skoler i 2017 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/oppsummering-av-tilsyn/oppsummering-av-tilsyn-med-frittstaende-skoler-i-2017/ Tilsyn med frittstående skoler i 2017 Tue, 19 Jun 2018 15:00:00 GMT Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/sensurere-eksamen/Sensorhonorar/ Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen Tue, 19 Jun 2018 09:32:00 GMT Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/grunntilskott-til-hovudorganisasjonane-for-funksjonshemma/ Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma Mon, 18 Jun 2018 16:48:23 GMT Betaling for plass og november-barn http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/betaling-for-plass-og-november-barn/ Betaling for plass og november-barn Mon, 18 Jun 2018 12:38:26 GMT Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring Udir-3-2011 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleskyss/Udir-3-2011-Full-skyssgodtgjorelse-ved-bruk-av-privat-bil-i-videregaende-opplaring/ Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring Udir-3-2011 Mon, 18 Jun 2018 10:17:49 GMT Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Bruk-av-nodrett-og-andre-inngripende-tiltak/ Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen Mon, 18 Jun 2018 09:27:06 GMT Kvalitetskriterier for læremidler http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kvalitetskriterier-for-laremidler/ Kvalitetskriterier for læremidler Fri, 15 Jun 2018 09:23:27 GMT Evaluering av realfagsstrategien - status før strategistart http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-realfagsstrategien---status-for-strategistart/ Evaluering av realfagsstrategien - status før strategistart Fri, 15 Jun 2018 08:22:31 GMT Nytt til barnehagestart 2018 http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-barnehage--og-skolestart-hosten-2018/ Nytt til barnehagestart 2018 Thu, 14 Jun 2018 11:47:52 GMT Barnehager med særlige formål http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/barnehager-med-sarlige-formal/ Barnehager med særlige formål Wed, 13 Jun 2018 12:29:11 GMT Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an? http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemanningsnorm-barnehage/ Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an? Tue, 12 Jun 2018 15:18:00 GMT Læreplangruppene http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangruppene/ Læreplangruppene Fri, 08 Jun 2018 10:16:48 GMT Analyse av læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/analyse-av-laringsmiljoindeksene-fra-elevundersokelsen-2017/ Analyse av læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen 2017 Thu, 07 Jun 2018 12:55:29 GMT Evaluering av lærekandidatordningen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-larekadidatordningen/ Evaluering av lærekandidatordningen Thu, 07 Jun 2018 09:40:10 GMT