Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Læreplangrupper - yrkesfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/ Læreplangrupper - yrkesfag Thu, 18 Oct 2018 16:34:24 GMT Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/grunntilskott-til-hovudorganisasjonane-for-funksjonshemma/ Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma Thu, 18 Oct 2018 13:29:31 GMT Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/ Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill Thu, 18 Oct 2018 10:53:36 GMT Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/-videreutdanning-for-barnehagelarere-og-lederutdanning-for-styrere-2018/ Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Thu, 18 Oct 2018 09:47:16 GMT Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/videreutdanning-av-larere-deltakerundersokelsen-for-larere-2018/ Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2018 Thu, 18 Oct 2018 09:41:08 GMT Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2019 http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/tilskott-til-private-og-frivillige-organisasjoner/ Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2019 Wed, 17 Oct 2018 12:49:03 GMT Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2017-18 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/karakterstatistikk-for-videregaende-opplaring-skolearet-2017-18/ Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2017-18 Mon, 15 Oct 2018 07:47:37 GMT Elever som slutter i løpet av året i videregående opplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/elever-som-slutter-i-lopet-av-aret-i-videregaende-opplaring2/ Elever som slutter i løpet av året i videregående opplæring Mon, 15 Oct 2018 07:34:27 GMT udir.no vil være ustabilt fra klokken 16 i dag http://www.udir.no/forsidesnarveier/andre-snarveier/udir.no-vil-vare-ustabilt-fra-klokken-16-i-dag/ udir.no vil være ustabilt fra klokken 16 i dag Thu, 11 Oct 2018 13:32:46 GMT Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Retningslinjer-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-/ Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Thu, 11 Oct 2018 13:08:03 GMT Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av endelige fraværstall 2017-18 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fravar2/analyse-fravarstall/ Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av endelige fraværstall 2017-18 Thu, 11 Oct 2018 08:57:16 GMT Eksamen i utlandet - videregående opplæring http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/Eksamen-i-utlandet-/ Eksamen i utlandet - videregående opplæring Wed, 10 Oct 2018 16:28:49 GMT Innlegg fra første samling for læreplangruppene http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar-i-fornyelsen-av-fagene/innlegg-3.-samling/ Innlegg fra første samling for læreplangruppene Wed, 10 Oct 2018 09:38:14 GMT Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tidlig-innsats-i-skolen-gjennom-okt-larerinnsats-fra-1.-10.-trinn/ Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn Mon, 08 Oct 2018 08:00:00 GMT Hva skjer når i fagfornyelsen? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar-i-fornyelsen-av-fagene/ Hva skjer når i fagfornyelsen? Thu, 04 Oct 2018 14:42:51 GMT Evaluering av etter- og videreutdanning i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT) http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-etter--og-videreutdanning-i-pp-tjenesten/ Evaluering av etter- og videreutdanning i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT) Thu, 04 Oct 2018 10:19:49 GMT Vinnere av Dronning Sonjas skolepris http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolepriser/dronning-sonjas-skolepris/vinnere-av-dronning-sonjas-skolepris/ Vinnere av Dronning Sonjas skolepris Tue, 02 Oct 2018 11:59:41 GMT Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/notat-om-spesialundervisning/ Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? Tue, 02 Oct 2018 11:54:22 GMT Northern Lights on TIMSS and PISA 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/northern-lights-on-timss-and-pisa-2018/ Northern Lights on TIMSS and PISA 2018 Thu, 27 Sep 2018 13:20:54 GMT Åpent seminar om nye læreplaner i engelskfagene i videregående http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/apent-seminar-om-ny-lareplan-i-engelsk--videregaende/ Åpent seminar om nye læreplaner i engelskfagene i videregående Mon, 24 Sep 2018 13:29:17 GMT Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/forsok-med-tiltak-for-ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/ Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid Thu, 20 Sep 2018 13:32:10 GMT Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/forsok-med-tiltak-for-ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/ Forsøk med tiltak for ungdom utenfor opplæring og arbeid Thu, 20 Sep 2018 13:28:48 GMT Bruk av tvang og fysisk makt i barnehage http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/bruk-av-tvang-og-fysisk-makt/ Bruk av tvang og fysisk makt i barnehage Tue, 18 Sep 2018 16:22:45 GMT Bemanningsnorm i barnehager http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/bemanningsnorm-i-barnehager/ Bemanningsnorm i barnehager Tue, 18 Sep 2018 12:24:21 GMT Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kommunalt-beredskapsteam-mot-mobbing/ Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing Mon, 17 Sep 2018 09:15:11 GMT Privatistordning i yrkesfag http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/privatistordning-yrkesfag/ Privatistordning i yrkesfag Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 GMT Fremmedspråk for privatister http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/ Fremmedspråk for privatister Tue, 11 Sep 2018 11:22:16 GMT Beregning av ny bemanningsnorm http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/bemanning/beregning-av-ny-bemanningsnorm/ Beregning av ny bemanningsnorm Mon, 10 Sep 2018 15:00:28 GMT Tolkning av § 14 a http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/tolkning-14-a/ Tolkning av § 14 a Fri, 07 Sep 2018 12:41:00 GMT Analyse av fravær på 10. trinn http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fravar2/analyse-av-fravar-pa-10.-trinn/ Analyse av fravær på 10. trinn Fri, 07 Sep 2018 07:29:47 GMT