Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Nye læreplaner i 2020 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/nye-lareplaner---2020/ Nye læreplaner i 2020 Tue, 21 Feb 2017 10:02:46 GMT Spørsmål til Barnehage-Noreg 2016 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-barnehage-noreg-2016/ Spørsmål til Barnehage-Noreg 2016 Mon, 20 Feb 2017 08:24:39 GMT Praksisbrev Udir-2-2017 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Fag--og-yrkesopplaring/praksisbrev-udir-2-2017/ Praksisbrev Udir-2-2017 Fri, 17 Feb 2017 10:17:29 GMT Nannestad Ungdomsskole - om læringsmiljø og tilbakemeldinger http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/erfaringer-fra-praksis/nannestad-kommune_pulje7/ Nannestad Ungdomsskole - om læringsmiljø og tilbakemeldinger Thu, 16 Feb 2017 14:11:37 GMT Line Tyrdal - elevinvolvering i vurdering http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/erfaringer-fra-praksis/line-tyrdal---elevinvolvering-i-vurdering/ Line Tyrdal - elevinvolvering i vurdering Thu, 16 Feb 2017 13:11:48 GMT Barn og ansatte i barnehager i 2016 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/barn-og-ansatte-bhg/ Barn og ansatte i barnehager i 2016 Tue, 15 Mar 2016 12:31:00 GMT Rammeverk for eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/rammeverk-eksamen/ Rammeverk for eksamen Mon, 13 Feb 2017 15:32:29 GMT Hvilke språk kan skoler undervise på? http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/undervisningssprak/ Hvilke språk kan skoler undervise på? Thu, 09 Feb 2017 18:22:14 GMT Fraværsgrense Udir-3-2016 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ Fraværsgrense Udir-3-2016 Fri, 08 Apr 2016 08:45:00 GMT Sykling på skoleveien http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/sykling-pa-skoleveien/ Sykling på skoleveien Mon, 24 Aug 2015 08:55:00 GMT Fagval i vidaregåande opplæring 2016/17 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fagvalg-i-videregaende/ Fagval i vidaregåande opplæring 2016/17 Mon, 30 May 2016 14:47:44 GMT Lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/larlingar-sarskilde-behov/ Lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov Tue, 14 Jun 2016 09:57:29 GMT 37 søknader om å starte friskole http://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/aktuelt/37-soknader-om-a-starte-friskole/ 37 søknader om å starte friskole Mon, 06 Feb 2017 13:19:06 GMT 21 godkjente friskoler i 2017 http://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/aktuelt/19-godkjente-friskoler-i-2017/ 21 godkjente friskoler i 2017 Mon, 06 Feb 2017 13:26:39 GMT Indikatorrapport for Samfunnskontrakten 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/indikatorrapport-for-samfunnskontrakten-2017/ Indikatorrapport for Samfunnskontrakten 2017 Wed, 01 Feb 2017 12:36:39 GMT Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/om-udir/tildelingsbrev-til-utdanningsdirektoratet/ Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet Tue, 08 Mar 2016 14:53:24 GMT Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-hosten-2016/ Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 Thu, 26 Jan 2017 14:18:37 GMT Presisering av ansvar for nettbaserte hjelpemidler til eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nettbaserte-hjelpemidler--skoleeiers-ansvar/ Presisering av ansvar for nettbaserte hjelpemidler til eksamen Fri, 27 Jan 2017 10:40:55 GMT Erfaringer og vurderinger av eksamen 2016 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-og-vurderinger-av-eksamen-2016/ Erfaringer og vurderinger av eksamen 2016 Fri, 27 Jan 2017 10:26:20 GMT Barn i barnevernet – skoleresultater https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/ Barn i barnevernet – skoleresultater Fri, 27 Jan 2017 08:45:52 GMT Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/minoritetsspraklige-i-barnehage/ Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage Tue, 03 Jan 2017 10:13:53 GMT Maritim elektriker - nytt lærefag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/maritim-elektriker---nytt-larefag/ Maritim elektriker - nytt lærefag Wed, 25 Jan 2017 15:27:11 GMT Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/yrkesfag-rettleiing-skriftleg-eksamen/ Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen Thu, 07 Apr 2016 15:35:58 GMT Elevundersøkelsen 2016: Mobbing og arbeidsro http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2016-mobbing-og-arbeidsro/ Elevundersøkelsen 2016: Mobbing og arbeidsro Mon, 23 Jan 2017 14:09:39 GMT Rett til barnehageplass http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/rett-til-barnehageplass/rett-til-barnehageplass2/ Rett til barnehageplass Thu, 08 Dec 2011 10:44:00 GMT Refusjon mellom kommuner for søskenmoderasjon http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/refusjon-mellom-kommuner-for-soskenmoderasjon/ Refusjon mellom kommuner for søskenmoderasjon Tue, 17 Jan 2017 17:02:04 GMT Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplan-i-norsk-for-elever-i-vgo-med-kort-botid-i-Norge/ Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid Mon, 02 Feb 2015 14:23:04 GMT Dronning Sonjas skolepris 2017 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/skolepriser/dronning-sonjas-skolepris/dronning-sonjas-skolepris/ Dronning Sonjas skolepris 2017 Mon, 25 Apr 2016 13:27:22 GMT Kurs og kompetanse - opplæring av synshemmede http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/blinde-sterkt-synshemmede/kurs-og-kompetanse/ Kurs og kompetanse - opplæring av synshemmede Tue, 17 Jan 2017 09:41:58 GMT Kompetanse for mangfold http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kompetanse-for-mangfold/ Kompetanse for mangfold Fri, 13 Jan 2017 10:19:44 GMT