Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Webinar: Implementering gjennom samskaping http://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-implementering-gjennom-samskaping/ Webinar: Implementering gjennom samskaping Fri, 16 Mar 2018 16:39:36 GMT Søk midler til ekstern vurdering http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/artikler-ekstern-vurdering/midler-til-ekstern-vurdering/ Søk midler til ekstern vurdering Fri, 16 Mar 2018 14:32:24 GMT Årsrapport 2017 http://www.udir.no/om-udir/arsrapporter/arsrapport-2017/ Årsrapport 2017 Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT Rapport om tilskuddsforvaltning og tilskuddskontroll 2017 http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/rapport-om-tilskuddsforvaltning-og-tilskuddskontroll/ Rapport om tilskuddsforvaltning og tilskuddskontroll 2017 Thu, 15 Mar 2018 10:00:00 GMT Indikatorrapport for Samfunnskontrakten 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/indikatorrapport--for-samfunnskontrakten-2018/ Indikatorrapport for Samfunnskontrakten 2018 Thu, 15 Mar 2018 09:39:56 GMT Søkertall til videregående 2018-19 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/soker--og-inntakstall/sokertall-til-videregaende-2018-19/ Søkertall til videregående 2018-19 Wed, 14 Mar 2018 12:16:56 GMT Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/ Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram Mon, 12 Mar 2018 09:56:03 GMT Realfagskommuner - pulje 4 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/pulje-4-realfagskommuner/ Realfagskommuner - pulje 4 Thu, 08 Mar 2018 13:57:32 GMT Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tidlig-innsats-i-skolen-gjennom-okt-larerinnsats-fra-1.-10.-trinn/ Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn Thu, 08 Mar 2018 13:00:00 GMT Gratulerer med dagen til jenter i alle aldre! http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/merkedager/kvinnedagen-2018/ Gratulerer med dagen til jenter i alle aldre! Thu, 08 Mar 2018 08:39:40 GMT Søkertall og prioriterte fag for videreutdanning http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/sokertall-og-prioriterte-fag/ Søkertall og prioriterte fag for videreutdanning Wed, 07 Mar 2018 16:10:54 GMT Hva skal være det viktigste i fagene? Gi oss ditt innspill http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/ Hva skal være det viktigste i fagene? Gi oss ditt innspill Mon, 05 Mar 2018 21:37:00 GMT Kompetansetilbud i vurdering for læring http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/skole-vfl-mooc/ Kompetansetilbud i vurdering for læring Mon, 05 Mar 2018 14:34:35 GMT Arkivere høyringar frå Udir http://www.udir.no/om-udir/hoyringar/arkivere-hoyringar-fra-udir/ Arkivere høyringar frå Udir Thu, 01 Mar 2018 09:45:21 GMT Ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på yrkesfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ Ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på yrkesfag Wed, 28 Feb 2018 14:32:57 GMT Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/tilskott-til-private-og-frivillige-organisasjoner/ Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar Tue, 27 Feb 2018 14:15:26 GMT Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/sensurere-eksamen/Sensorhonorar/ Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen Fri, 23 Feb 2018 09:48:27 GMT Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/videreutdanning-for-yrkesfaglarere/ Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere Wed, 21 Feb 2018 14:40:57 GMT Innlogging for barnehageeiere https://login.udir.no/LoggInn/Default.aspx?state=L25iL2V4dHJhbmV00&spid=aa37e9da-37c4-45df-ae6a-9ff000d4ff33 Innlogging for barnehageeiere Wed, 21 Feb 2018 14:07:43 GMT Elevutveksling i utlandet http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-skoler/elevutveksling-i-utlandet/ Elevutveksling i utlandet Wed, 21 Feb 2018 13:04:04 GMT Lærernorm for grunnskolen http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-grunnskolen/ Lærernorm for grunnskolen Wed, 21 Feb 2018 11:55:28 GMT Krav og forventninger til en styrer http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/krav-og-forventninger-til-en-styrer/ Krav og forventninger til en styrer Tue, 20 Feb 2018 18:10:57 GMT Nasjonale registere, NxR-porteføljen (NBR, NLR, NOR, NSR) http://www.udir.no/om-udir/data/nxr/ Nasjonale registere, NxR-porteføljen (NBR, NLR, NOR, NSR) Mon, 19 Feb 2018 14:09:24 GMT Erfaringer og vurderinger for eksamen 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-og-vurderinger-av-eksamen-2017/ Erfaringer og vurderinger for eksamen 2017 Fri, 16 Feb 2018 10:15:21 GMT Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/ Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Fri, 16 Feb 2018 09:58:22 GMT Tall og analyse av barnehager 2017 (notat) http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/tall-og-analyse-av-barnehager-2017/ Tall og analyse av barnehager 2017 (notat) Thu, 15 Feb 2018 10:11:55 GMT Foreslå personer som kan være med å utvikle læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/foresla-personer-som-kan-vare-med-a-utvikle-lareplaner/ Foreslå personer som kan være med å utvikle læreplaner Tue, 13 Feb 2018 15:22:49 GMT Hovudfunn om fagval i vidaregåande 2017-18 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fagval-i-vidaregaande-opplaring-201718/ Hovudfunn om fagval i vidaregåande 2017-18 Tue, 13 Feb 2018 08:51:04 GMT Webinar: Livsmestring og helse http://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/ Webinar: Livsmestring og helse Tue, 13 Feb 2018 08:40:41 GMT Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø Mon, 12 Feb 2018 12:27:03 GMT