Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Sjekkliste for gjennomføring av nasjonale prøver http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/sjekkliste-for-gjennomforing-av-nasjonale-prover/ Sjekkliste for gjennomføring av nasjonale prøver Fri, 18 Aug 2017 11:06:32 GMT Viktige meldinger nasjonale prøver http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/viktige-meldinger-nasjonale-prover/ Viktige meldinger nasjonale prøver Thu, 17 Aug 2017 15:54:55 GMT Ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/ Ungdom utenfor opplæring og arbeid Thu, 17 Aug 2017 12:45:10 GMT Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er fastsatt http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplan-i-norsk-for-elever-i-vgo-med-kort-botid-i-Norge/ Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid er fastsatt Tue, 15 Aug 2017 15:04:59 GMT Forebygge fravær http://www.udir.no/laring-og-trivsel/narvar/ Forebygge fravær Tue, 15 Aug 2017 13:07:55 GMT Nytt til skolestart 2017 - videregående opplæring http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-videregaende-opplaring-hosten-2017/ Nytt til skolestart 2017 - videregående opplæring Tue, 15 Aug 2017 10:28:07 GMT Nytt til skolestart 2017 - grunnskolen http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-grunnskolen-hosten-2017/ Nytt til skolestart 2017 - grunnskolen Tue, 15 Aug 2017 10:27:41 GMT Åpent internett til eksamen i noen fag - fra våren 2018 http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/apent-internett-til-eksamen-i-noen-fag/ Åpent internett til eksamen i noen fag - fra våren 2018 Mon, 14 Aug 2017 14:18:41 GMT PIRLS http://www.udir.no/tall-og-forskning/internasjonale-studier/pirls/ PIRLS Wed, 09 Aug 2017 11:49:31 GMT Skolemiljø Udir-3-2017 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/ Skolemiljø Udir-3-2017 Tue, 01 Aug 2017 09:10:35 GMT Ordensreglement Udir-8-2014 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/ Ordensreglement Udir-8-2014 Mon, 31 Jul 2017 14:17:55 GMT Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/ Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne Mon, 31 Jul 2017 09:26:06 GMT Førsteinntak til videregående opplæring 2017-2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/soker--og-inntakstall/forsteinntak-til-vgs-2017/ Førsteinntak til videregående opplæring 2017-2018 Tue, 25 Jul 2017 08:22:51 GMT Skoleledere er svært fornøyde med rektorutdanningen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skoleledere-er-svart-fornoyde-med-rektorutdanningen/ Skoleledere er svært fornøyde med rektorutdanningen Wed, 12 Jul 2017 12:02:17 GMT Viktige meldinger eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/viktige-meldinger-eksamen/ Viktige meldinger eksamen Wed, 12 Jul 2017 10:08:51 GMT Vurdere inntak av elever http://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/inntak-av-elever/ Vurdere inntak av elever Tue, 11 Jul 2017 12:39:15 GMT Velkommen til konferansen Tett på realfag http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/velkommen-til-konferansen-tett-pa-realfag/ Velkommen til konferansen Tett på realfag Fri, 07 Jul 2017 09:01:50 GMT Fravær – foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fravar2/fravar--forelopig-fravarstall-etter-skolearet-2016-17/ Fravær – foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Wed, 05 Jul 2017 11:59:47 GMT Kompetansetilbud i vurdering for læring http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/skole-vfl-mooc/ Kompetansetilbud i vurdering for læring Wed, 05 Jul 2017 10:03:21 GMT Små verneverdige fag i videregående - tilskudd http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/Tilskudd-til-bedrifter-som-tar-inn-larlinger-og-larekandidater-/sma-verneverdige-fag-vgo/ Små verneverdige fag i videregående - tilskudd Tue, 04 Jul 2017 09:58:34 GMT Spørsmål til skole-Norge våren 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-varen-2017/ Spørsmål til skole-Norge våren 2017 Fri, 30 Jun 2017 13:19:11 GMT Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/ Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015 Thu, 29 Jun 2017 11:55:09 GMT Foreløpige eksamenskarakterer våren 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/eksamenskarakterer-varen-2017/ Foreløpige eksamenskarakterer våren 2017 Tue, 27 Jun 2017 10:53:54 GMT Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2017 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2017/ Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2017 Thu, 22 Jun 2017 18:26:55 GMT Intervjuundersøkelse med utviklingsveilederne i Ungdomstrinn i utvikling http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/intervjuundersokelse-med-utviklingsveilederne-i-ungdomstrinn-i-utvikling/ Intervjuundersøkelse med utviklingsveilederne i Ungdomstrinn i utvikling Thu, 22 Jun 2017 12:03:39 GMT Alle skoler kan tilby valgfag programmering fra høsten 2017 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/alle-skoler-kan-tilby-valgfag-programmering-fra-hosten-2017/ Alle skoler kan tilby valgfag programmering fra høsten 2017 Tue, 20 Jun 2017 08:23:34 GMT Kompetanse for framtidens barnehage, delrapport 2 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kompetanse-for-framtidens-barnehage-delrapport-2/ Kompetanse for framtidens barnehage, delrapport 2 Thu, 15 Jun 2017 12:49:41 GMT Arbeidsutval foreslår seinare eksamensstart http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/arbeidsutval-foreslar-seinare-eksamensstart/ Arbeidsutval foreslår seinare eksamensstart Thu, 15 Jun 2017 10:20:00 GMT Tildeling av tilskudd til kommersielle eller ideelle barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/tildeling-av-tilskudd-til-kommersielle-eller-ideelle-barnehager/ Tildeling av tilskudd til kommersielle eller ideelle barnehager Wed, 14 Jun 2017 09:00:39 GMT Videreutdanning - opptak av lærere uten vikar- eller stipendordning http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/opptak-av-larere-utenfor-ordningen/ Videreutdanning - opptak av lærere uten vikar- eller stipendordning Tue, 13 Jun 2017 12:48:24 GMT