Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/resultatene-fra-elevundersokelsen-hosten-2018/ Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018 Thu, 14 Feb 2019 14:22:50 GMT Den virtuelle matematikkskolen (DVM) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/matematikk/fagressurser-ungdomstrinnet/den-virtuelle-matematikkskolen/ Den virtuelle matematikkskolen (DVM) Wed, 13 Feb 2019 15:57:15 GMT Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/stort-laringspotensial/ Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial Wed, 13 Feb 2019 14:10:07 GMT Sluttrapport: Ungdomstrinn i utvikling http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sluttrapportungdomstrinn-i-utvikling/ Sluttrapport: Ungdomstrinn i utvikling Wed, 13 Feb 2019 08:02:13 GMT Nye barnehagenormer - hva er status? http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/nye-barnehagenormer---hva-er-status/ Nye barnehagenormer - hva er status? Tue, 12 Feb 2019 06:22:37 GMT Tall og analyse av barnehager 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/tall-og-analyse-av-barnehager-2018/ Tall og analyse av barnehager 2018 Mon, 11 Feb 2019 15:21:15 GMT Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/larlinger-larebedrifter-og-fagbrev/ Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) Fri, 08 Feb 2019 11:46:53 GMT Åpen invitasjon til erfaringskonferanser for lærerspesialistpiloteringen http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/apen-invitasjon-til-erfaringskonferanser-for-larerspesialistpiloteringen/ Åpen invitasjon til erfaringskonferanser for lærerspesialistpiloteringen Thu, 07 Feb 2019 14:40:57 GMT Spørsmål til Skole-Norge 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-2018/ Spørsmål til Skole-Norge 2018 Wed, 06 Feb 2019 09:00:04 GMT Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-barnehage-norge-2018/ Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 Wed, 06 Feb 2019 09:00:03 GMT Praksisfortellinger - samisk http://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/praksisfortellinger-samisk/ Praksisfortellinger - samisk Tue, 05 Feb 2019 09:53:36 GMT Fagval i vidaregåande opplæring 2018/19 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fagval-i-vidaregaande-opplaring-201819/ Fagval i vidaregåande opplæring 2018/19 Tue, 05 Feb 2019 09:00:03 GMT Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/foresla-personer-til-a-utvikle-lareplaner--programfag-pa-studieforberedende/ Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende Mon, 04 Feb 2019 09:00:17 GMT Søk på videreutdanning for yrkesfaglærere /link/dd738553c9214530825dea238091b25a.aspx#g=yr Søk på videreutdanning for yrkesfaglærere Thu, 31 Jan 2019 19:07:06 GMT Læreplangrupper – programfag på studieforberedende http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangrupper--programfag-pa-studieforberedende/ Læreplangrupper – programfag på studieforberedende Thu, 31 Jan 2019 12:12:52 GMT Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk 1.-13. trinn http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/studietilbud/larerspesialistutdanning-i-spesialpedagogikk-1.-13.-trinn/ Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk 1.-13. trinn Wed, 30 Jan 2019 18:37:59 GMT Søk om tilskudd til skolebibliotek http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/sok-om-tilskudd-til-skolebibliotek2/ Søk om tilskudd til skolebibliotek Wed, 30 Jan 2019 13:25:08 GMT Søk om å bli språkkommune 2019-2020 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/sok-om-a-bli-sprakkommune-2019-2020/ Søk om å bli språkkommune 2019-2020 Wed, 30 Jan 2019 13:24:53 GMT Søk om midler til lesestimulering http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/sok-om-midler-til-lesestimulering/ Søk om midler til lesestimulering Wed, 30 Jan 2019 13:24:42 GMT Erfaringer fra nasjonal satsing på vurdering for læring (2010-2018) http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-fra-nasjonal-satsing-pa-vurdering-for-laring-2010-2018/ Erfaringer fra nasjonal satsing på vurdering for læring (2010-2018) Wed, 30 Jan 2019 10:00:00 GMT Overganger i videregående opplæring (analyse) http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/gjennomforing2/overganger/ Overganger i videregående opplæring (analyse) Tue, 29 Jan 2019 08:35:34 GMT Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2018-mobbing-og-arbeidsro/ Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro Tue, 29 Jan 2019 06:54:34 GMT Tiltak i skolemiljøsaker http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/ Tiltak i skolemiljøsaker Mon, 28 Jan 2019 12:10:56 GMT Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/ Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 GMT I fraværsgrensens dødvinkel http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/i-fravarsgrensens-dodvinkel/ I fraværsgrensens dødvinkel Fri, 25 Jan 2019 06:57:53 GMT Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb - 2019 http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb-2019/ Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb - 2019 Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 GMT Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tidlig-innsats-i-skolen-gjennom-okt-larerinnsats-fra-1.-10.-trinn/ Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn Wed, 23 Jan 2019 14:00:00 GMT Pedagogisk virksomhet i åpne barnehager http://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/apen-barnehage/pedagogisk-virksomhet/ Pedagogisk virksomhet i åpne barnehager Tue, 22 Jan 2019 14:07:16 GMT Kva har lokalet å seie for foreldreinvolvering og samspelet mellom ungane? http://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/apen-barnehage/stottemateriell-foreldreinvolvering-og-samspel/ Kva har lokalet å seie for foreldreinvolvering og samspelet mellom ungane? Tue, 22 Jan 2019 13:18:49 GMT Flere søker og flere får læreplass http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-til-lareplass-2018/ Flere søker og flere får læreplass Mon, 21 Jan 2019 15:23:37 GMT