Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Foreslå personer til å utvikle læreplaner i valgfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/valgfagene/ Foreslå personer til å utvikle læreplaner i valgfag Thu, 13 Dec 2018 13:45:06 GMT Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/voksennotat/ Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Thu, 13 Dec 2018 09:27:53 GMT Statistikk om grunnskolen 2018/19 http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/gsi-notat-grunnskole/ Statistikk om grunnskolen 2018/19 Thu, 13 Dec 2018 09:27:36 GMT Hvordan går det med lærernormen? http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/notat-om-larernorm/ Hvordan går det med lærernormen? Thu, 13 Dec 2018 09:25:36 GMT Skolebidragsindikatorer for videregående skoler http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/skolebidragsindikatorer-for-videregaende-skoler/ Skolebidragsindikatorer for videregående skoler Tue, 11 Dec 2018 07:54:52 GMT Nytt til nyttår 2019 http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-nyttar-2019/ Nytt til nyttår 2019 Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 GMT Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/ Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen Mon, 10 Dec 2018 10:29:58 GMT Digitale læremidler til fagfornyelsen http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/digitale-laremidler-fagfornyelsen/ Digitale læremidler til fagfornyelsen Fri, 07 Dec 2018 19:20:41 GMT Bemanningsnorm i barnehager http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/bemanningsnorm-i-barnehager/ Bemanningsnorm i barnehager Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 GMT Hva er skolebidragsindikatorer? http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/informasjon-om-skolebidragsindikatorer-for-videregaende-skoler/ Hva er skolebidragsindikatorer? Tue, 04 Dec 2018 14:22:49 GMT Prosedyrer for endring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Rutiner-og-prosedyrer-for-endring-i-yrkesfaglige-utdanningsprogrammer/ Prosedyrer for endring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer Mon, 03 Dec 2018 10:44:19 GMT Evaluering av eksamen i matematikk på 10. trinn 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-eksamen-i-matematikk-2018/ Evaluering av eksamen i matematikk på 10. trinn 2018 Mon, 03 Dec 2018 08:00:03 GMT Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-rammeplan-for-barnehage/ Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen Fri, 30 Nov 2018 09:55:22 GMT Oppsummeringer av 7000 innspill til læreplanskissene http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/oppsummeringer-av-7000-innspill-til-lareplanskissene/ Oppsummeringer av 7000 innspill til læreplanskissene Fri, 30 Nov 2018 09:15:02 GMT Møte om "fagfornyet Grep" 30.11.18 for Greps datakonsumenter http://www.udir.no/om-udir/data/kl06-grep/mote-om-fagfornyet-grep-30.-november/ Møte om "fagfornyet Grep" 30.11.18 for Greps datakonsumenter Thu, 29 Nov 2018 07:26:27 GMT Råd til skoleleder i arbeid med beredskapsplaner http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/beredskap-og-krisehandtering/skolens-selvmordsforebyggende-arbeid/rad-til-skoleleder-i-arbeid-med-beredskapsplaner/ Råd til skoleleder i arbeid med beredskapsplaner Wed, 28 Nov 2018 12:43:35 GMT Viktige meldinger eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/viktige-meldinger-eksamen/ Viktige meldinger eksamen Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 GMT Analyse av nasjonale prøver på 5. trinn, 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/nasjonale-prover/analyse-av-nasjonale-prover-pa-5.-trinn-2018/ Analyse av nasjonale prøver på 5. trinn, 2018 Tue, 27 Nov 2018 09:04:25 GMT Opptak fra Arena for kvalitet i fagopplæringen http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-fagopplaringen/livestream-arena-for-kvalitet-i-fagopplaringen/ Opptak fra Arena for kvalitet i fagopplæringen Fri, 23 Nov 2018 08:50:07 GMT Tilskudd til skolebibliotek http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/tilskudd-til-skolebibliotek/ Tilskudd til skolebibliotek Thu, 22 Nov 2018 07:15:53 GMT Elevundersøkelsen 2017 – hovedrapporten http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2017-hovedrapporten/ Elevundersøkelsen 2017 – hovedrapporten Mon, 19 Nov 2018 14:54:08 GMT Dagskonferanser 2018 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/dagskonferanser-2018/ Dagskonferanser 2018 Fri, 16 Nov 2018 11:48:50 GMT Søkere som har fått lærekontrakt - hovedfunn http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/sokere-som-har-fatt-larekontrakt/ Søkere som har fått lærekontrakt - hovedfunn Fri, 16 Nov 2018 07:23:07 GMT Skisser til nye læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/ Skisser til nye læreplaner Thu, 15 Nov 2018 09:29:28 GMT Endringer i regelverket om fag- og svenneprøver http://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/endringer-i-regelverket-om-fag--og-svenneprover/ Endringer i regelverket om fag- og svenneprøver Wed, 14 Nov 2018 12:21:33 GMT Skolegudstjenester http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/ Skolegudstjenester Wed, 14 Nov 2018 07:00:03 GMT Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/apent-internett-til-eksamen-i-noen-fag/ Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT Støtte til innføring av nye læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/ Støtte til innføring av nye læreplaner Tue, 13 Nov 2018 08:57:47 GMT Forberedelsesmateriell høsteksamen 2018 /link/c3fa1d9ee3a54a30bcce7d2fb8c487b6.aspx#forberedelsesdag-og-forberedelsesmateriell Forberedelsesmateriell høsteksamen 2018 Mon, 12 Nov 2018 14:54:05 GMT Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/foresla-personer-til-a-utvikle-lareplaner--programfag-pa-studieforberedende/ Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende Mon, 12 Nov 2018 12:08:33 GMT