Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Forskningsgjennomgang: Hva kjennetegner gode innføringstilbud for elever som nylig har kommet til Norge? http://tallogforskning.udir.no/innhold/hva-kjennetegner-gode-innforingstilbud-for-elever-som-nylig-har-kommet-til-norge/ Forskningsgjennomgang: Hva kjennetegner gode innføringstilbud for elever som nylig har kommet til Norge? Fri, 15 Dec 2017 11:59:00 GMT Elever som slutter i løpet av året i videregående opplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/elever-som-slutter-i-lopet-av-aret-i-videregaende-opplaring/ Elever som slutter i løpet av året i videregående opplæring Fri, 15 Dec 2017 09:33:03 GMT Forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen – endelig rapport http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/forsok-med-gratis-deltidsplass-i-aktivitetsskolen--endelig-rapport/ Forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen – endelig rapport Fri, 15 Dec 2017 08:25:11 GMT Nytt til nyttår 2018 http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-nyttar-2018/ Nytt til nyttår 2018 Thu, 14 Dec 2017 10:42:38 GMT Statistikk om grunnskolen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/elever-og-ressurser-i-grunnskolen2/ Statistikk om grunnskolen Thu, 14 Dec 2017 08:05:28 GMT Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-matematikkeksamen-2017/ Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017 Thu, 14 Dec 2017 07:58:49 GMT Statistikk om voksne i grunnskolen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/statistikk-om-voksne-i-grunnskolen/ Statistikk om voksne i grunnskolen Thu, 14 Dec 2017 07:57:29 GMT Hva mener du skal være det viktigste i faget? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/ Hva mener du skal være det viktigste i faget? Wed, 13 Dec 2017 15:31:25 GMT Ledige stillinger http://www.udir.no/om-udir/ledige-stillinger/ Ledige stillinger Tue, 12 Dec 2017 14:55:09 GMT Webinar for barnehager http://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-for-barnehager/ Webinar for barnehager Tue, 12 Dec 2017 12:05:33 GMT Effekter av satsing på økt lærertetthet http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/av-satsing-pa-okt-larertetthet/ Effekter av satsing på økt lærertetthet Tue, 12 Dec 2017 08:01:16 GMT Viktige meldinger nasjonale prøver http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/viktige-meldinger-nasjonale-prover/ Viktige meldinger nasjonale prøver Mon, 11 Dec 2017 08:56:32 GMT Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter/ Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2017 Mon, 11 Dec 2017 08:30:53 GMT Informasjon pulje 7 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/pulje-7/ Informasjon pulje 7 Wed, 06 Dec 2017 10:04:41 GMT PIRLS 2016: Godt nytt! http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/pirls-2016/ PIRLS 2016: Godt nytt! Tue, 05 Dec 2017 10:28:54 GMT Resultat frå nasjonale prøver på 5. trinn http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/nasjonale-prover/resultater-fra-nasjonale-prover-pa-5.-trinn/ Resultat frå nasjonale prøver på 5. trinn Wed, 29 Nov 2017 07:59:58 GMT Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – andre delrapport http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-laringsmiljoprosjektet--andre-delrapport/ Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – andre delrapport Mon, 27 Nov 2017 10:06:15 GMT PISA 2015 Volum 5 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/pisa-2015-voum-5/ PISA 2015 Volum 5 Tue, 21 Nov 2017 08:33:38 GMT Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utvikle-praksis-sammen/ledelse-av-kvalitetsarbeid/ Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid Mon, 20 Nov 2017 14:00:00 GMT Fraværet er redusert, men... http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/fravaret-er-redusert/ Fraværet er redusert, men... Mon, 20 Nov 2017 13:56:39 GMT Karakterer i videregående opplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/karakterer/karakterer-i-videregaende/ Karakterer i videregående opplæring Thu, 16 Nov 2017 08:45:08 GMT Rammeverk for grunnleggende ferdigheter http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/ Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Wed, 15 Nov 2017 15:35:07 GMT Vurdering for læring - skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/vurdering-for-laring-har-fort-til-mer-aktiv-bruk-av-lareplanen/ Vurdering for læring - skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis Wed, 15 Nov 2017 09:23:40 GMT Resultater fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/nasjonale-prover/resultater-fra-nasjonale-prover-pa-8.-og-9.-trinn/ Resultater fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn Thu, 09 Nov 2017 08:26:22 GMT ICCS 2016: Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/demokratiforstaelse-kunnskap-og-engasjement-blant-9.-klassinger-i-norge/ ICCS 2016: Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge Tue, 07 Nov 2017 10:00:59 GMT Informasjon om bruken av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/bruken-av-lareplan-norsk-for-spraklige-minoriteter-med-kort-botid/ Informasjon om bruken av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid Tue, 07 Nov 2017 08:42:53 GMT Videreutdanning barnehage - utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2017 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/utbetaling-av-tilretteleggingsmidler-hosten-2017/ Videreutdanning barnehage - utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2017 Fri, 03 Nov 2017 13:59:45 GMT Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/apent-internett-til-eksamen-i-noen-fag/ Tilgang til åpent internett under eksamen i sju fag Fri, 03 Nov 2017 13:23:01 GMT Få tilsyn med offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/fa-tilsyn-med-offentlige-tilskudd-og-foreldrebetaling-i-barnehager/ Få tilsyn med offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager Fri, 03 Nov 2017 08:00:57 GMT Sammenstilling av pensjonsutgifter kan dokumentere en privat barnehages «pensjonsutgifter» http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/sammenstilling-av-pensjonsutgifter-kan-dokumentere-en-privat-barnehages-pensjonsutgifter/ Sammenstilling av pensjonsutgifter kan dokumentere en privat barnehages «pensjonsutgifter» Wed, 01 Nov 2017 14:04:45 GMT