Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Krav og forventninger til en styrer http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/krav-og-forventninger-til-en-styrer/ Krav og forventninger til en styrer Tue, 20 Feb 2018 18:10:57 GMT Nasjonale registere, NxR-porteføljen (NBR, NLR, NOR, NSR) http://www.udir.no/om-udir/data/nxr/ Nasjonale registere, NxR-porteføljen (NBR, NLR, NOR, NSR) Mon, 19 Feb 2018 14:09:24 GMT Erfaringer og vurderinger for sentralt gitt eksamen 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-og-vurderinger-av-eksamen-2017/ Erfaringer og vurderinger for sentralt gitt eksamen 2017 Fri, 16 Feb 2018 10:15:21 GMT Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/ Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Fri, 16 Feb 2018 09:58:22 GMT Tall og analyse av barnehager 2017 (notat) http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/tall-og-analyse-av-barnehager-2017/ Tall og analyse av barnehager 2017 (notat) Thu, 15 Feb 2018 10:11:55 GMT Foreslå personer som kan være med å utvikle læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/foresla-personer-som-kan-vare-med-a-utvikle-lareplaner/ Foreslå personer som kan være med å utvikle læreplaner Tue, 13 Feb 2018 15:22:49 GMT Statistikknotat om fag- og yrkesopplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikknotat-om-fag--og-yrkesopplaring/ Statistikknotat om fag- og yrkesopplæring Tue, 13 Feb 2018 08:55:35 GMT Hovudfunn om fagval i vidaregåande 2017-18 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/fagval-i-vidaregaande-opplaring-201718/ Hovudfunn om fagval i vidaregåande 2017-18 Tue, 13 Feb 2018 08:51:04 GMT Webinar: Livsmestring og helse http://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/ Webinar: Livsmestring og helse Tue, 13 Feb 2018 08:40:41 GMT Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø http://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø Mon, 12 Feb 2018 12:27:03 GMT Til deg som vil satse på realfag http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/til-deg-som-vil-satse-pa-realfag/ Til deg som vil satse på realfag Mon, 12 Feb 2018 01:00:00 GMT Barn i fosterhjem – spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/barn-i-fosterhjem--spesialpedagogisk-hjelp-og-tilrettelegging-av-barnehagetilbudet/ Barn i fosterhjem – spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet Wed, 07 Feb 2018 15:42:59 GMT Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/overgang-skole-arbeidsliv-for-elever-med-utviklingshemming/ Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming Wed, 07 Feb 2018 14:07:18 GMT Evaluering av realfagskommuner http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-realfagskommuner/ Evaluering av realfagskommuner Wed, 07 Feb 2018 08:23:57 GMT Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/saker-meldt-til-fylkesmennene-om-skolemiljo/ Saker meldt til fylkesmennene om skolemiljø Tue, 06 Feb 2018 10:27:46 GMT Spørsmål til skole-Norge høsten 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-skole-norge-hosten-2017/ Spørsmål til skole-Norge høsten 2017 Tue, 06 Feb 2018 09:00:12 GMT Stipend for minoritetsspråklige lærere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/stipend-for-minoritetsspraklige-larere/ Stipend for minoritetsspråklige lærere Mon, 05 Feb 2018 17:21:24 GMT Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2018 http://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-gs/ Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2018 Fri, 02 Feb 2018 15:10:26 GMT Film: Søk videreutdanning for lærere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/film-om-videreutdanning-for-larere/ Film: Søk videreutdanning for lærere Fri, 02 Feb 2018 11:55:41 GMT Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2017 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/resultater-fra-foreldreundersokelsen-i-barnehage-2017/ Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2017 Fri, 02 Feb 2018 09:28:04 GMT Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/yrkesfag-rettleiing-skriftleg-eksamen/ Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen Thu, 01 Feb 2018 13:33:24 GMT Spørsmål til barnehage-Norge http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-barnehage-norge/ Spørsmål til barnehage-Norge Thu, 01 Feb 2018 09:46:43 GMT Datoer for nasjonale prøver http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/datoer-for-nasjonale-prover2/ Datoer for nasjonale prøver Wed, 31 Jan 2018 14:11:29 GMT Vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæring http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/vekslingsmodeller-i-fag--og-yrkesopplaring2/ Vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæring Tue, 30 Jan 2018 10:14:05 GMT Den virtuelle matematikkskolen (DVM) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/matematikk/fagressurser-ungdomstrinnet/den-virtuelle-matematikkskolen/ Den virtuelle matematikkskolen (DVM) Mon, 29 Jan 2018 10:16:32 GMT Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen http://www.udir.no/tall-og-forskning/evaluering-av-rammeplan-for-barnehage/ Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen Fri, 26 Jan 2018 11:18:44 GMT Algoritmebasert tenkning og programmering i nordiske skoler http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/algoritme-basert-tenkning-og-programmering-i-nordiske-skoler/ Algoritmebasert tenkning og programmering i nordiske skoler Wed, 24 Jan 2018 13:30:44 GMT Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/barnehagemyndigheten/veileder-om-barnehagemyndighetens-virkemiddelbruk/ Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet Tue, 23 Jan 2018 14:00:00 GMT Informasjon pulje 7 http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/pulje-7/ Informasjon pulje 7 Tue, 23 Jan 2018 10:27:28 GMT Søk om midler til lesestimulering http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/lesestrategi/midler-til-lesestimulering/ Søk om midler til lesestimulering Tue, 23 Jan 2018 01:00:00 GMT