Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Skolebidragsindikatorer i videregående skole http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolebidragsindikatorer-i-videregaende-skole/ Skolebidragsindikatorer i videregående skole Tue, 30 May 2017 10:28:29 GMT Viktige meldinger eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/viktige-meldinger-eksamen/ Viktige meldinger eksamen Mon, 29 May 2017 09:43:23 GMT Eksamensoppgave i norsk hovedmål http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksamensoppgave-i-norsk-hovedmal/ Eksamensoppgave i norsk hovedmål Wed, 24 May 2017 15:12:50 GMT Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tidlig-innsats-i-skolen-gjennom-okt-larerinnsats-fra-1.-4.-trinn/ Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn Tue, 23 May 2017 16:42:38 GMT Fraværsgrense Udir-3-2016 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ Fraværsgrense Udir-3-2016 Fri, 19 May 2017 14:15:47 GMT Prosedyrer for endring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Rutiner-og-prosedyrer-for-endring-i-yrkesfaglige-utdanningsprogrammer/ Prosedyrer for endring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer Fri, 19 May 2017 12:52:33 GMT Bli veileder i Veilederkorpset http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/sok-om-a-bli-veileder-i-veilederkorpset/ Bli veileder i Veilederkorpset Fri, 19 May 2017 11:55:04 GMT Hva er Veilederkorpset? http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/hva-er-veilederkorpset/ Hva er Veilederkorpset? Fri, 19 May 2017 11:53:46 GMT Søk midler til etterutdanning http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pp-tjenesten/midler-til-etterutdanning-hosten-2016/ Søk midler til etterutdanning Fri, 19 May 2017 11:33:56 GMT Service og samferdsel http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/service-og-samferdsel/ Service og samferdsel Fri, 19 May 2017 09:55:29 GMT Film: Lesson Study http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/film-lesson-study/ Film: Lesson Study Tue, 16 May 2017 13:27:33 GMT Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om 17. mai 2017 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/informasjon-fra-justis--og-beredskapsdepartementet-om-17.-mai-2017/id2553235/ Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om 17. mai 2017 Fri, 12 May 2017 16:19:24 GMT Bruk av pensjonsfond og «vesentlig høyere pensjonsutgifter» http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/bruk-av-pensjonsfond-og-vesentlig-hoyere-pensjonsutgifter/ Bruk av pensjonsfond og «vesentlig høyere pensjonsutgifter» Thu, 11 May 2017 10:32:29 GMT Hva er fornyelsen av fagene i skolen? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner---2020/ Hva er fornyelsen av fagene i skolen? Thu, 11 May 2017 10:32:22 GMT Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/ovrige-tema/spesialpedagogisk-hjelp-og-tilrettelegging-av-barnehagetilbudet-for-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/ Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne Thu, 11 May 2017 09:35:24 GMT Veiledning av nyutdannede http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/ Veiledning av nyutdannede Tue, 09 May 2017 10:22:03 GMT Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/del-erfaringer-med-rektorer-i-norge-og-sverige/ Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Fri, 05 May 2017 14:50:32 GMT Indikatorrapport for ungdomstrinn i utvikling 2017 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/Annen-rapportering/indikatorrapport-for-ungdomstrinn-i-utvikling-2017/ Indikatorrapport for ungdomstrinn i utvikling 2017 Fri, 05 May 2017 10:00:59 GMT Resultat av søknadsbehandlingen - lærere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/resultat-av-soknadsbehandlingen-vu-larere/ Resultat av søknadsbehandlingen - lærere Thu, 04 May 2017 13:30:00 GMT Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser. Et verktøy for kvalitetsutvikling i grunnskolen? http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/utdanningsdirektoratets-brukerundersokelser.-et-verktoy-for-kvalitetsutvikling-i-grunnskolen/ Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser. Et verktøy for kvalitetsutvikling i grunnskolen? Thu, 04 May 2017 12:16:46 GMT Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudet/ Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet Thu, 04 May 2017 09:33:56 GMT Resultat av søknadsbehandlingen - stipendordning PPU/YFL http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/resultat-av-soknadsbehandlingen-ppu-yfl/ Resultat av søknadsbehandlingen - stipendordning PPU/YFL Fri, 28 Apr 2017 12:59:29 GMT Resultat av søknadsbehandlingen - styrere i barnehage http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/resultat-av-soknadsbehandlingen-styrer/ Resultat av søknadsbehandlingen - styrere i barnehage Fri, 28 Apr 2017 12:56:43 GMT Resultat av søknadsbehandlingen – rektorer http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/resultat-av-soknadsbehandlingen-rektor/ Resultat av søknadsbehandlingen – rektorer Fri, 28 Apr 2017 12:55:09 GMT Resultat av søknadsbehandlingen - pedagoger i barnehage http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/resultat-av-soknadsbehandlingen-vu-bhg/ Resultat av søknadsbehandlingen - pedagoger i barnehage Fri, 28 Apr 2017 12:47:11 GMT Kostnader i barnehager 2015 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kostnader-i-barnehager-2015/ Kostnader i barnehager 2015 Thu, 27 Apr 2017 10:00:00 GMT Realfagsbarometeret http://www.udir.no/tall-og-forskning/realfagsbarometeret/ Realfagsbarometeret Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/Engelsk-kjenneteikn-pa-maloppnaing/ Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Wed, 26 Apr 2017 13:08:42 GMT Oppsummering av tilsyn http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/oppsummering-av-tilsyn/ Oppsummering av tilsyn Tue, 25 Apr 2017 12:10:20 GMT Tilpasset opplæring http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/ Tilpasset opplæring Mon, 24 Apr 2017 13:53:21 GMT