Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Tips - hvordan jobbe med høringen om nye læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/tips-til-hvordan-sette-seg-inn-i-horingen-om-nye-lareplaner-og-jobbe-med-horingssvar/ Tips - hvordan jobbe med høringen om nye læreplaner Mon, 15 Apr 2019 14:57:46 GMT Gi svar på høringen om nye læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/ Gi svar på høringen om nye læreplaner Mon, 15 Apr 2019 14:22:21 GMT Filmer og annen støtte til høringen om nye læreplaner http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-horingen-om-nye-lareplaner/ Filmer og annen støtte til høringen om nye læreplaner Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT Bemanningsnorm i barnehager http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/bemanningsnorm-i-barnehager/ Bemanningsnorm i barnehager Thu, 11 Apr 2019 14:00:00 GMT Læreplangrupper – programfag på studieforberedende http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangrupper--programfag-pa-studieforberedende/ Læreplangrupper – programfag på studieforberedende Thu, 11 Apr 2019 11:23:56 GMT Finansiering av private barnehager - Vurderinger av mulige endringer i tilskuddsmodellen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/finansiering-av-private-barnehager---vurderinger-av-mulige-endringer-i-tilskuddsmodellen/ Finansiering av private barnehager - Vurderinger av mulige endringer i tilskuddsmodellen Thu, 04 Apr 2019 08:04:38 GMT Fagbrev på jobb http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag-og-svenneprover/fagbrev-pa-jobb/ Fagbrev på jobb Tue, 02 Apr 2019 14:34:11 GMT Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar/ Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når? Mon, 01 Apr 2019 17:31:39 GMT Den teknologiske skolesekken http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/ Den teknologiske skolesekken Mon, 01 Apr 2019 10:42:58 GMT Evaluering av realfagsstrategien - Implementeringen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-realfagsstrategien---delrapport-2/ Evaluering av realfagsstrategien - Implementeringen Thu, 28 Mar 2019 09:39:33 GMT Algoritmisk tenkning http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/ Algoritmisk tenkning Wed, 27 Mar 2019 12:56:15 GMT Teknikk og industriell produksjon http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/faglige-rad/teknikk-og-industriell-produksjon/ Teknikk og industriell produksjon Mon, 25 Mar 2019 10:56:25 GMT Oppsummering av innspill – nye læreplaner på yrkesfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/oppsummering-av-innspill--nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ Oppsummering av innspill – nye læreplaner på yrkesfag Fri, 22 Mar 2019 12:13:47 GMT Om digitale læremidler http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/om-digitale-laremidler/ Om digitale læremidler Fri, 22 Mar 2019 10:26:06 GMT 4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag--og-yrkesopplaring/4-av-5-larlinger-tar-fagbrev-innen-fem-ar/ 4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 GMT Åpen innspillsrunde om nye læreplaner på studieforberedende http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/apen-innspillsrunde-om-nye-lareplaner-pa-studieforberedende/ Åpen innspillsrunde om nye læreplaner på studieforberedende Wed, 20 Mar 2019 10:35:12 GMT Pulje 4 i inkluderende barnehage- og skolemiljø http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/Satsing-inkludering/pulje-4-i-inkluderende-barnehage--og-skolemiljo/ Pulje 4 i inkluderende barnehage- og skolemiljø Tue, 19 Mar 2019 09:45:19 GMT Hva er nytt i fagene? Les våre korte oppsummeringer http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-nytt-fagene-les-vare-korte-oppsummeringer/ Hva er nytt i fagene? Les våre korte oppsummeringer Mon, 18 Mar 2019 12:57:08 GMT Læreplangrupper i valgfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/valgfagene/ Læreplangrupper i valgfag Mon, 18 Mar 2019 08:06:32 GMT Årsrapport 2018 http://www.udir.no/om-udir/arsrapporter/arsrapport-2018/ Årsrapport 2018 Fri, 15 Mar 2019 10:30:30 GMT Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2019-2020 (analyse) http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokertall-videregaende-opplaring-for-skolearet-2019-2020/ Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2019-2020 (analyse) Fri, 15 Mar 2019 06:58:11 GMT Dybdelæring http://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/ Dybdelæring Wed, 13 Mar 2019 22:29:22 GMT Se demo av ny digital visning av læreplanene http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/skisser-til-ny-digital-lareplanvisning/ Se demo av ny digital visning av læreplanene Wed, 13 Mar 2019 13:10:41 GMT Evaluering av digital veileder for kvalitet i læremidler i matematikk http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-digital-veileder-for-kvalitet-i-laremidler-i-matematikk/ Evaluering av digital veileder for kvalitet i læremidler i matematikk Wed, 13 Mar 2019 12:43:27 GMT Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/minoritetsspraklige-i-barnehage/ Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage Fri, 08 Mar 2019 11:51:20 GMT Behandling av søknader studieåret 2019-2020 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/behandling-av-soknader/ Behandling av søknader studieåret 2019-2020 Fri, 01 Mar 2019 10:18:10 GMT Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/ Ekstern gruppe skal evaluere eksamensordningen Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 GMT Gode prosesser for implementering av rammeplan – hva sier tidligere kunnskap? http://www.udir.no/tall-og-forskning/evaluering-av-rammeplanen-for-barnehagen/gode-prosesser-for-implementering-av-rammeplan--hva-sier-tidligere-kunnskap/ Gode prosesser for implementering av rammeplan – hva sier tidligere kunnskap? Fri, 22 Feb 2019 10:51:56 GMT Programstyret for evaluering av rammeplanen http://www.udir.no/tall-og-forskning/evaluering-av-rammeplanen-for-barnehagen/programstyret-for-evaluering-av-rammeplanen/ Programstyret for evaluering av rammeplanen Fri, 22 Feb 2019 09:54:18 GMT Evaluering av rammeplanen – hva, hvordan og hvorfor? http://www.udir.no/tall-og-forskning/evaluering-av-rammeplanen-for-barnehagen/rammeplanen-hva-skal-evalueres/ Evaluering av rammeplanen – hva, hvordan og hvorfor? Fri, 22 Feb 2019 09:50:35 GMT