Siste nytt fra udir.no # Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. Skolegudstjenester http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/ Skolegudstjenester Wed, 14 Nov 2018 07:00:03 GMT Viktige meldinger eksamen http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/viktige-meldinger-eksamen/ Viktige meldinger eksamen Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT Forberedelsesmateriell høsteksamen 2018 /link/c3fa1d9ee3a54a30bcce7d2fb8c487b6.aspx#forberedelsesdag-og-forberedelsesmateriell Forberedelsesmateriell høsteksamen 2018 Mon, 12 Nov 2018 14:54:05 GMT Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/foresla-personer-til-a-utvikle-lareplaner--programfag-pa-studieforberedende/ Foreslå personer til å utvikle læreplaner – programfag på studieforberedende Mon, 12 Nov 2018 12:08:33 GMT Nye læreplaner på studieforberedende – hva skjer når? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-studieforberedende--hva-skjer-nar/ Nye læreplaner på studieforberedende – hva skjer når? Fri, 09 Nov 2018 14:04:18 GMT Presentasjoner og innlegg fra samlinger http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/presentasjoner-og-innlegg/ Presentasjoner og innlegg fra samlinger Wed, 07 Nov 2018 15:34:12 GMT Kjerneelementer i yrkesfagene http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementer-i-yrkesfagene/ Kjerneelementer i yrkesfagene Wed, 07 Nov 2018 15:18:14 GMT Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar/ Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når? Wed, 07 Nov 2018 13:40:43 GMT Administrere eksamen høsten 2018 http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen-hosten-2018/ Administrere eksamen høsten 2018 Tue, 06 Nov 2018 11:58:08 GMT Ny gjennomføringsperiode for nasjonale prøver http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/ny-gjennomforingsperiode-for-nasjonale-prover/ Ny gjennomføringsperiode for nasjonale prøver Mon, 05 Nov 2018 09:00:03 GMT Nasjonale tilskuddssatser - barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/tilskudd-til-private-barnehager/Nasjonale-tilskuddsatser/ Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Thu, 01 Nov 2018 14:35:49 GMT Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – sluttrapport http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-laringsmiljoprosjektet-sluttrapport/ Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – sluttrapport Thu, 01 Nov 2018 07:28:33 GMT Tilskudd til private barnehager http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/tilskudd-til-private-barnehager/ Tilskudd til private barnehager Tue, 30 Oct 2018 13:35:02 GMT Evaluering av gratis kjernetid i barnehagen http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-gratis-kjernetid-i-barnehagen/ Evaluering av gratis kjernetid i barnehagen Tue, 30 Oct 2018 11:03:25 GMT Tjue år med TIMSS og PISA - Trender og nye analyser i internasjonale undersøkelser http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/tjue-ar-med-timss-og-pisa---trender-og-nye-analyser/ Tjue år med TIMSS og PISA - Trender og nye analyser i internasjonale undersøkelser Mon, 29 Oct 2018 08:31:55 GMT Juss for skoleledere - videreutdanning for skoleledere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/juss-for-skoleledere/ Juss for skoleledere - videreutdanning for skoleledere Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 GMT Digitalisering og ledelse - videreutdanning for skoleledere http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/digitalisering-og-ledelse/ Digitalisering og ledelse - videreutdanning for skoleledere Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 GMT Ny modell for kompetanseutvikling i skole http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/ Ny modell for kompetanseutvikling i skole Sun, 28 Oct 2018 00:00:00 GMT Opptak fra seminar om ny læreplan i engelsk fellesfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/opptak-fra-seminar-om-ny-lareplan-i-engelsk-fellesfag/ Opptak fra seminar om ny læreplan i engelsk fellesfag Wed, 24 Oct 2018 14:51:17 GMT Hjelp oss å teste språket i læreplanene – kan vi komme til skolen din? http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/bli-med-a-teste-spraket-i-lareplanene/ Hjelp oss å teste språket i læreplanene – kan vi komme til skolen din? Wed, 24 Oct 2018 09:46:56 GMT Tilgang til uttrykksformer, ASK i barnehagen http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ask-i-barnehagen/tilgang-til-uttrykksformer/ Tilgang til uttrykksformer, ASK i barnehagen Tue, 23 Oct 2018 12:52:19 GMT Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/nasjonale-prover/analyse-av-nasjonale-prover-i-lesing-regning-og-engelsk-pa-8.-og-9.-trinn-2018/ Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2018 Tue, 23 Oct 2018 08:45:10 GMT Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid2/ Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid Mon, 22 Oct 2018 14:50:25 GMT Læreplangrupper – yrkesfag http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/vil-du-delta-i-lareplanarbeidet-pa-yrkesfag/ Læreplangrupper – yrkesfag Thu, 18 Oct 2018 16:34:24 GMT Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/grunntilskott-til-hovudorganisasjonane-for-funksjonshemma/ Grunntilskott til hovudorganisasjonane for funksjonshemma Thu, 18 Oct 2018 13:29:31 GMT Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/ Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill Thu, 18 Oct 2018 10:53:36 GMT Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/-videreutdanning-for-barnehagelarere-og-lederutdanning-for-styrere-2018/ Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Thu, 18 Oct 2018 09:47:16 GMT Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2018 http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/videreutdanning-av-larere-deltakerundersokelsen-for-larere-2018/ Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2018 Thu, 18 Oct 2018 09:41:08 GMT Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2019 http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/tilskott-til-private-og-frivillige-organisasjoner/ Prosjektstøtte til private og frivillige organisasjonar for 2019 Wed, 17 Oct 2018 12:49:03 GMT Kommuner som over tid har svake resultater http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/oppfolgingsordningen/kommuner-med-svake-resultater/ Kommuner som over tid har svake resultater Tue, 16 Oct 2018 14:15:57 GMT