Merknader til endringer i lokalt gitt muntlig eksamen for voksne i grunnskoleopplæring etter kapittel 4A

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-18 til 4-30 regulerer eksamen i grunnskoleopplæring og videregående opplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A.

Merknad til § 4-22 lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Bestemmelsen tilsvarer § 3-29. Vi viser derfor til merknaden til § 3-29. For privatister avgjør kommunen om privatisten får oppgitt tema eller ikke. Det er viktig å lese bestemmelsen nøye for å se hva som gjelder for henholdsvis deltakere og privatister.

Merknad til § 4-23

Bestemmelsen tilsvarer § 3-30. Vi viser til merknad til § 3-30. Vi minner her om at det ikke er privatister i videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. For privatister gjelder § 3-30.

Merknad til § 4-24

Bestemmelsen tilsvarer § 3-31, og vi viser til merknader til denne bestemmelsen.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}