Merknader til endringer i lokalt gitt eksamen for private skoler godkjent etter privatskoleloven

Endringene som er fastsatt i forskrift til privatskoleloven §§ 3-27 til 3-29, tilsvarer endringene i forskrift til opplæringsloven § 3-29 til 3-31. Vi viser til merknader til endringer i forskrift til opplæringsloven over.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}