Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Endret 20. mars 2014

Vi har presisert en formulering to steder i rundskrivet. Tidligere sto det at eleven gjennomgår en presentasjon som hun eller han har utarbeidet. Nå står det at elevene presenterer temaet/problemstillingen som hun eller han har forberedt.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}