Kalkulator som hjelpemiddel på eksamen

Skolene kan nekte elever å benytte kalkulator på den delen av en matematikkeksamen som prøver kompetansemål som hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene.

En sak er behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet, som konkluderer med at det ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 eller § 12.

Utdanningsdirektoratet har også vurdert saken opp mot barnekonvensjonen etter en henvendelse fra Barneombudet.