Kalkulator som hjelpemiddel på eksamen

Skolene kan nekte elever å benytte kalkulator på den delen av en matematikkeksamen som prøver kompetansemål i for eksempel hoderegning.

Gjelder

Skolene kan nekte elever å benytte kalkulator på den delen av en matematikkeksamen som prøver kompetansemål som hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning med de fire regneartene.

En sak er behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet, som konkluderer med at det ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 eller § 12.

Utdanningsdirektoratet har også vurdert saken opp mot barnekonvensjonen etter en henvendelse fra Barneombudet.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}