Eksamenstrekk ved forsering av fag

Utdanningsdirektoratet har svart på en henvendelse angående en elev som har forsert i matematikk. Eleven fulgte undervisningen i matematikk R1 (vg2-fag) i 10. klasse, og ble trukket ut til eksamen. Eleven går nå på vg2, og Fylkesmannen lurer på om eleven skal være med i eksamenstrekket for vg2.

Vitnemålskrav

For at eleven skal få vitnemål i videregående opplæring må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, være bestått. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-42 andre ledd. På vg2 studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk, jf. Udir-1-2009.

Dersom eleven allerede på ungdomstrinnet har én bestått eksamen på vg2-nivå, oppfyller vedkommende minstekravet til eksamen på vg2. Eleven har da også vært med på et eksamenstrekk på vg2. Eleven skal altså ikke trekkes ut til en ny eksamen på vg2.

Dersom eleven ikke hadde blitt trukket ut til eksamen i matematikk da han/hun gikk på 10. trinn, måtte eleven imidlertid ha vært med i eksamenstrekket på vg2 for å oppfylle kravet om én eksamen på vg2.

Sammenfall av eksamener

Dersom det eventuelt skulle bli sammenfall av eksamensdagene på videregående og universitetet, har eksamen på videregående forrang, forutsatt at eleven ønsker vitnemål innenfor normaltid.