Ikke mulig for ungdom å forbedre grunnskolekarakter

Det er ikke noen form for privatistordning i grunnskolen, unntatt for voksne.

Gjelder

Voksne har mulighet til å ta fag i grunnskolen som privatist etter kapittel 4 i forskrift til opplæringsloven. For ungdom finnes det ingen tilsvarende ordning.

Årsaken er at ungdommenes rettigheter anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom ungdomsretten, som gir alle rett til å komme inn på ett av tre valgte utdanningsprogram i videregående opplæring, selv om de ikke har bestått alle fag i grunnskolen.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}