Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

9. Bortfall av retten

Voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet etter opplæringsloven § 4A–3 annet ledd. Dette gjelder også for voksne som allerede har fullført videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 4A–3 annet ledd. Fylkeskommunen plikter å gi et tilbud som leder frem til et fullført opplæringsløp.

Spørsmålet er om fullføringsretten kan falle bort underveis.