Skolens ansvar for elever som har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden

I denne tolkningsuttalelsen, Skolens ansvar for elever i skoletiden. Hva regnes som opplæring og hva regnes som helse- og omsorgstjenester, har vi samlet informasjon om skolens ansvar for elever som har behov for bistand/hjelp fra helsesektoren.

Skolen har en omsorgsplikt for elevene i skoletiden og har derfor ansvar for å gi elevene omsorg mens de er på skolen. Omsorgsansvaret gjelder for alle elever og må ikke blandes med vurderingen av om et tiltak for en enkelt person regnes som opplæring etter læreplanverket eller individuell opplæringsplan (IOP), eller om det regnes som helse- og omsorgstjenester etter helselovgivningen.

Skille mellom opplæring og helse- og omsorgstjenester handler om en vurdering av innholdet i det tiltaket eleven får. Vi har et eget punkt i denne artikkelen om når et tiltak regnes som opplæring. Ansvaret for å gi elevene omsorg gjelder hele elevens skoledag, både i undervisningstimene og i friminuttene.

Artikkelen er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.