Bruk av robot i undervisningen

Vi har fått flere spørsmål om bruk av robot i undervisningen.  Kunnskapsdepartementet har laget et brev om bruk av robot i undervisningen.

I dette brevet har de avklart ulike rettslige spørsmål knyttet til bruk av roboter i undervisningen. Dette gjelder både forhold til opplæringsloven, friskoleloven, personopplysningsloven og personvern.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}