Barn som ikke møter på skolen – for skoler og skoleeiere

3. Dokumentert og udokumentert fravær

Fravær i grunnskolen kan deles i dokumentert og udokumentert fravær. 

I grunnskolen er det to typer dokumentert fravær. Dette er dokumentert fravær av helsemessige grunner og permisjon innvilget av skolen 

Bakgrunnen for at det kun er disse to fraværsgrunnene som godtas i grunnskolen, er elevens opplæringsplikt. Opplæringsplikten medfører at eleven i utgangspunktet skal delta i opplæringen. Dersom eleven skal være borte, skal foreldrene ha søkt om permisjon. 

Når eleven er borte på grunn av helsemessige årsaker, er melding fra foreldrene gyldig dokumentasjon. 

Skolen kan kreve legeerklæring for langvarig fravær, og foreldre og elever kan kreve at sykdomsfravær ikke føres på vitnemålet. 

Dokumentert fravær

  • fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
  • fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
  • fravær der eleven har legeerklæring

Udokumentert fravær

  • fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
  • fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for