Anvendelse av nytt og gammelt regelverk i skolemiljøsaker

Fylkesmannen i Finnmark har henvendt seg til Utdanningsdirektoratet med spørsmål om anvendelse av nytt og gammelt regelverk i skolemiljøsaker.

Saker som meldes nå skal behandles etter nytt regelverk, uavhengig av om det gjelder et skolemiljø før eller etter 1. august 2017.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}