Søkere med behov for tilrettelegging

Vi har svart på spørsmål om fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-17) og inntak for elever som har rett til spesialundervisning, og som mangler karakteret i mer enn halvparten av fagene (§ 6-22).

Bakgrunnen er et spørsmål om

  • hvilke elever som kan tas inn etter hvilke paragrafer, for eksempel multifunksjonshemmede søkere som trenger omfattende tilrettelegging.
  • hva tilretteleggingen det blir vist til i § 6-17 kan være

Fylkeskommunen kan ta inn multifunksjonshemmede søkere og andre søkere som har behov for en omfattende tilrettelegging, der valg av utdanningsprogram kan ha underordnet betydning, etter § 6-17.

Den særskilte tilretteleggingen som det blir vist til i § 6-17 kan være fysisk tilrettelegging, tilgang på hjelpemidler, særskilt kompetanse i undervisningspersonalet, ekstra lærertetthet, og så videre.