Rett til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v. Udir-4-2009 - utgått

Innholdet er ikke lenger gyldig

Var gyldig fra 29.01.2009 til 07.06.2011.

Regelverket for inntak er endret, her finner du informasjon om endringene. Vi publiserer et nytt rundskriv.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}