Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2022

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2021.

Innhald

Udir-1-2022

Udir-1-2022: Vedlegg 1

Udir-1-2022: Vedlegg 1

Udir-1-2022: Vedlegg 1

Udir-1-2022: Vedlegg 2

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}