Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2020

Utgått

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2019 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2020-2021, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2020-2021 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.–10. trinn

For 1.-9. trinn blir nye læreplaner i alle fag innført fra 1.8.2020. For 10. trinn blir nye læreplaner først innført fra 1.8.2021, med unntak av læreplaner i valgfag som innføres fra 1.8.2020. Elever på 10. trinn skal altså benytte læreplaner fra LK06 skoleåret 2020-21 i alle fag unntatt i valgfag.

Enkelte fag endrer navn i forbindelse med LK20:

 • Engelsk for hørselshemmede endrer navn til engelsk for elever med tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede endrer navn til norsk for elever med tegnspråk

Enkelte valgfag endrer navn i forbindelse med innføringen av nye læreplaner 1.8.2020. Se kapittel 2.1.2.

Endringer i videregående opplæring

Læreplaner for LK20 innføres trinnvis, slik at elever på Vg2 og VG3 følger læreplanene for LK06 skoleåret 2020-2021. Vg1 følger nye læreplaner i alle fag.

Tilbudsstrukturen på Vg1 yrkesfag endres. Fire nye utdanningsprogram innføres fra skoleåret 2020-2021:

 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Som følge av Fagfornyelsen har noen yrkesfaglige utdanningsprogram endret navn:

 • Elektrofag endrer navn til Elektro og datateknologi
 • Teknikk og industriell produksjon endrer navn til Teknologi- og industrifag

Endringer i fellesfag som følge av Fagfornyelsen:

 • Samfunnsfag i videregående opplæring endrer navn til samfunnskunnskap*
 • Engelsk for hørselshemmede endrer navn til engelsk for elever med tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede endrer navn til norsk for elever med tegnspråk.
 • Timefordelingen for engelsk og norsk er endret for yrkesfaglige utdanningsprogram, slik at alle engelsktimene samles på Vg1 og alle norsktimene samles på Vg2. Det totale timetallet i norsk og engelsk er ikke endret.

Endringer i programfag på yrkesfag Vg1 som følge av Fagfornyelsen:

 • Flere programfag i Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram endrer navn (se kap 3.1 og tabell 18).
 • Årstimetallene i programfagene er endret, men summen av årstimene totalt er den samme.

* I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Nye læreplaner og ny tilbudsstruktur skoleåret 2020-2021

Fra 1.8.2020 innføres det nye læreplaner for grunnskolen 1. - 9. trinn og videregående opplæring Vg1. Samtidig innføres også ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tidligere versjoner av rundskrivet