Læretid- og godskrivningsregler for anleggsmaskinmekanikere

Vi har svart på et spørsmål om hvilke godskrivningsregler som gjelder anleggsmekanikerfaget. Det gis et ½ års godskrivning for vg3 i skole som bygger på det aktuelle lærefaget.

Vi vil presisere at godskrivningsregelen i § 11-10 siste ledd kommer til anvendelse når en elev som har gjennomført en vg3 i skole, men som i stedet for å avslutte faget som lærling, heller vil begynne på et annet lærlingeløp innenfor samme programområdet.

Eksempel på dette er en elev som avslutter opplæringen etter å ha gjennomført skoledelen i vg3 for anleggsmaskinmekanikerfaget og som deretter starter på landbruksmekanikerfaget. Denne eleven vil få et ½ år godskrevet i læretiden for landbruksmaskinmekanikerfaget.

Forskrift til opplæringsloven § 11-10 siste ledd ikke gjelder for elever som avslutter opplæringen etter å ha gjennomført skoledelen i vg3, slik ordningen er for anleggsmaskinmekanikerfaget.

En elev innen anleggsmaskinmekanikerfaget, som har gjennomført skoledelen i vg3, men som deretter avsluttet opplæringen, vil dermed kunne begynne på læretiden i bedrift uten tillegg i læretiden. Resterende læretid blir dermed 1 år.