Godskriving av vg3 i skole for lærlinger

Lærlinger som har tatt vg3 i skole som bygger på det samme vg2 som det aktuelle lærefaget, kan få godskrevet ½ år, og inntil 1 år dersom læretiden i faget utgjør meir enn 4 år. Andre vg3 blir ikke godskrevet.

Siden ½ år kan godskrives, innebærer det at lærekontrakt skal tegnes for 1 ½ år, som er gjenstående læretid.

Det kan ikke gis ekstra godskrivning for prosjekt til fordypning. Grunnen er at vg1 og vg2 for det aktuelle lærefaget blir godskrevet med 1 år, og prosjekt til fordypning inngår i fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.