Praksisendring for opplæring i samisk som første- eller andrespråk i friskoler

Friskoler som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet trenger ikke lenger å søke Utdanningsdirektoratet om godkjenning for å tilby opplæring i samisk som første- eller andrespråk.

Det er fortsatt slik at elever på friskoler ikke har rett til å kreve opplæring i eller på samisk, og friskolene har heller ikke plikt til å tilby dette. Men hvis friskoler ønsker å tilby elevene opplæring i samisk som første- eller andrespråk, må de sørge for en fag- og timefordeling som gir tilstrekkelig tid til opplæring i samisk. Fag- og timefordelingen for elevene som får slik opplæring må fastsettes i tråd med den til enhver tid gjeldende fag- og timefordelingens bestemmelser for elever med opplæring i samisk. Skolen behøver ikke direktoratets godkjenning av fag- og timefordelingen for elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk.

Friskoler som velger å tilby opplæring i samisk som første- eller andrespråk kan søke fylkesmannen om tilskudd til samisk språkopplæring. Dersom skolen oppfyller kriteriene for slikt tilskudd kan opplæringen bli gitt som fjernundervisning. 

Samisk i grunnskolen

Samisk i videregående

Praksisendring gjelder ikke for skoler som ønsker å følge Kunnskapsløftet-Samisk (LK-06S). Disse skolene må søke om godkjenning for driftsendring i tråd med friskoleloven § 2-1.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}