Friskule

Rammene i regelverket for barnehage- og skoletilbudet under koronapandemien

Formålet med denne veiledningen er å klargjøre rammene for adgangen til å begrense tilbudet i barnehager, skoler og skolefritidsordning.   

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}