Bruk av pensjonsfond og «vesentlig høyere pensjonsutgifter»

Innbetaling til premiefond regnes ikke som en pensjonsutgift etter forskriften.

Om barnehagen velger å dekke sine pensjonsutgifter med bruk av premiefond eller vanlige driftsmidler har ikke betydning for vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter

Gjelder

Bestemmelsen i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4 a regulerer søknadsordning for private barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter. Et av vilkårene for å få dekket pensjonsutgifter i første ledd, er at den private barnehagen har «vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget».

Med «pensjonsutgifter» i forskriften § 4 a menes den private barnehagens utbetalinger til de barnehageansattes pensjonsordning, som barnehagen er forpliktet til å gjøre.

Hvis barnehagen velger å putte inn ekstra innskudd i pensjonsordningen med sikte på å bygge opp et fond som kan brukes til innskudd på pensjonskontoen i senere år, er dette ikke en pensjonsutgift barnehagene er forpliktet til å gjøre. Derfor regnes innbetaling til premiefond ikke som en «pensjonsutgift» etter forskriften § 4 a, og det skal ikke være med i vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter».

Det betyr at hvis barnehagen har kroner 1 500 000 i pensjonsutgifter og det viser seg at kroner 300 000 av disse er innskudd til premiefondet, da er barnehagens faktiske pensjonsutgifter kroner 1 200 000.

Hvordan den private barnehagen velger å dekke sine pensjonsutgifter, er ikke en del av vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter» etter § 4 a. Det innebærer at om barnehagen velger å dekke sine pensjonsutgifter med bruk av premiefond eller vanlige driftsmidler, har det ikke betydning for vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter.»

Vi kan tenke oss at det står i regnskapet at barnehagens pensjonsutgifter er kroner 1 100 000. Det viser seg imidlertid at barnehagens reelle pensjonsutgifter er kroner 1 300 000, da kroner 200 000 av pensjonsutgiftene er dekket med bruk av midler fra premiefondet. Barnehagens faktiske pensjonsutgifter er derfor kroner 1 300 000.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}