Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014

Rundskriv Udir-7-2014 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Rundskriv Udir-7-2014 beskriver denne endringen, og erstatter rundskriv Udir-6-2013 fra 1. januar 2015.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}