Når et barn regnes som tre år etter arealnormen

Kunnskapsdepartementet mener at barn regnes som tre år fra og med august det året det fyller tre etter arealnormen.

Gjelder

Etter Kunnskapsdepartementets vurdering er det nær sammenheng mellom arealnormen, pedagognormen og finansiering. Her regnes barn som tre år fra og med august det året de fyller tre år. Departementet mener derfor at barn også regnes som tre år fra og med august det året de fyller tre år etter arealnormen.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}