Vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Kunnskapsdepartementet har svart Utdanningsdirektoratet om hvem som er klageinstans ved fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål etter forskrift til friskoleloven § 3-19.

Departementet viser til brev av 12. november 2020, og påminnelse av 1. mars 2021.
Direktoratet ber om avklaring av hvem som er klageinstans for vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål i videregående etter forskrift til friskoleloven § 3-19. Det er vist til at dette ikke er regulert direkte i forskriften.

Departementet legger til grunn at klageinstans for vedtak etter forskrift til friskoleloven § 3-19 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål er statsforvalteren for grunnskolen og fylkestinget eller den fylkestinget gir myndighet for videregående opplæring.

Departementet tar sikte på å klargjøre dette i forskriften ved neste gjennomgang av denne.