Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Tips til deg som fører regnskap

I tillegg til regnskapsloven eller annen særlovgivning for den enkelte driftsform, må du sette deg inn i barnehageloven og økonomiforskrift til barnehageloven.

Alle godkjente barnehager skal utarbeide et resultatregnskap, uavhengig av hvilke regnskapskrav barnehageforetaket ellers er underlagt. Dette gjelder også for barnehager som ikke er egne rettssubjekt. Resultatregnskapet skal vise alle inntekter og kostnader som gjelder godkjent barnehagedrift.

Transaksjoner som ikke gjelder drift etter barnehageloven, skal i sin helhet holdes utenfor. Inntekter og kostnader skal bokføres i den regnskapsmessige perioden de tilhører.

Økonomiforskrift til barnehageloven krever at barnehagen skal innrapportere opplysninger fra resultatregnskapet i BASIL. For at resultatregnskapet skal gi god informasjon er det viktig at inntekter og kostnader rapporteres på riktig post. Unngå bruk av samleposter der det er mulig. Eksempler på dette kan være at kostnader til regnskapsfører, kontorkostnader, vedlikehold m.m. ikke skal føres på samlepost som annen kostnad, men føres på egen egnet konto. Alle transaksjoner skal være dokumentert.

Frister og mer informasjon om resultatregnskapet i BASIL finner du på udir.no.

Resultatregnskapsskjema og veileder om innrapportering av barnehagens resultatregnskap i BASIL 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!