Oppsummering av tilsyn

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra våre tilsyn med friskolene, og de viktigste funnene fra statsforvalternes tilsyn med de offentlige skolene og kommunen som barnehagemyndighet.

Tilsyn er ett av flere virkemidler staten har til å nå målet om at alle barn og unge skal få en trygg og likeverdig opplæring av høy kvalitet. I tilsyn undersøker vi om barnehagene og skolene oppfyller kravene som er gitt i regelverket. Hvis vi oppdager forhold som ikke er i samsvar med reglene, passer vi på at forholdene blir rettet.

Under finner du våre oppsummeringer fra tilsyn med frittstående skoler og statsforvalternes tilsyn med skoler og barnehager.

Les rapportene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!