Hvem gjennomfører tilsyn?

Utdanningsdirektoratet er delegert den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid. Det er fylkesmennene som fører tilsyn med offentlige skoleeiere, kommunen som barnehagemyndighet og barnehageeiere i særlige tilfeller. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med private skoler.

Barnehage

Vi har både offentlige og private barnehager. Alle barnehagene må følge reglene i barnehageloven og forskriftene som hører til. Det er barnehageeieren som er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket.

Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at alle barnehageeierne følger regelverket. Tilsyn er ett av virkemidlene som barnehagemyndigheten kan bruke. Dette betyr at kommunen kan føre tilsyn med både offentlige og private barnehageeiere.

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen som barnehagemyndighet utfører sine oppgaver etter regelverket. Fylkesmannen kan føre tilsyn med den enkelte barnehageeieren i særlige tilfeller.

Offentlige skoler

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skoleeiere. Dette omfatter både grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæringstilbud.

Private skoler

Utdanningsdirektoratet gjennomfører tilsyn med friskoler, folkehøyskoler og andre private skoler som får statstilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!