Hva skjer i et stedlig tilsyn?

Stedlig tilsyn

Når vi gjennomfører intervju eller drar på skolebesøk, kaller vi det "stedlig tilsyn". Dere vil få beskjed i god tid om hvordan det stedlige tilsynet skal gjennomføres. Innsending av dokumentasjon kan være nok for å gjennomføre et tilsyn. Derfor er ikke alle tilsyn stedlige. Innsending av dokumentasjon kan være nok for å gjennomføre tilsyn. Derfor er ikke alle tilsyn som er stedlige. 

Åpningsmøte

Et stedlig tilsyn starter ofte med et åpningsmøte hvor det både er mulig å stille spørsmål og å snakke med dem som skal gjennomføre tilsynet. På åpningsmøtet kan alle som skal intervjues, delta og få informasjon om tilsynet.

Dokumentgjennomgang

Vi kan be om å få se eksempel på enkeltvedtak og andre viktige dokumenter. Vi kan bare be om å få se informasjon som kan hjelpe oss med å avklare om akkurat det vi fører tilsyn med, er på plass.

Et annet eksempel på informasjon vi kan trenge i tilsyn, er tilgang til og hjelp til å finne fram i datasystemer.

Intervju

Noen ganger trenger vi mer informasjon enn det vi kan lese ut av dokumentene som dere har sendt inn. Da er det nyttig for oss å snakke med dem som arbeider i kommunen eller på skolen, og med elever og foreldre. Det er viktig for oss å snakke med folk, i tillegg til det inntrykket vi får fra skriftlig dokumentasjon.

Som oftest intervjuer vi en og en. Foreldre og elever, og av og til lærere, intervjuer vi som regel i grupper. Vi spør bare om det vi trenger å vite for å avgjøre om regelverket vi fører tilsyn med, blir fulgt.

Vi tar notater fra intervjuene. Dette hjelper oss å huske det som blir sagt. De som blir intervjuet, får vite hva vi har notert.

Intervju med barn og unge

Intervjuer med barn og unge er bare aktuelt når vi fører tilsyn med offentlige eller frittstående skoler. Det er helt frivillig for barn og unge om de vil bli intervjuet. 

Les mer om intervju av barn og unge i metodehåndboken for tilsyn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!