Hva skal dere sende inn?

I åpningsbrevet er det en liste over alt dere skal sende inn. Vi kommer kun til å be om informasjon som er relevant for tilsynet. Dere får en frist for å sende inn informasjonen.

Innsending av dokumentasjon kan være tilstrekkelig for å gjennomføre tilsynet

Vi kan gjennomføre tilsyn uten å besøke skolen eller skoleeieren. Dette skjer når opplysningene som dere har sendt inn, er tilstrekkelige til at vi kan konkludere. Da baserer vi våre vurderinger på informasjonen dere sender inn og andre tilgjengelige opplysninger, og vi trenger ikke å gjennomføre stedlig tilsyn.

Egenvurderingsskjemaer

Av og til ber vi dere fylle ut egenvurderingsskjemaer. I egenvurderingsskjemaene kan dere selv vurdere hvor godt dere følger regelverket. Skjemaene kan brukes selv om dere ikke skal ha tilsyn. De kan være nyttige verktøy for utvikling.

Klage

Kommuner og fylkeskommuner kan klage på pålegget om å sende inn opplysninger til statsforvalteren, jf. kommuneloven § 30-5, jf. forvaltningsloven § 14. Friskoler kan klage på pålegget om å sende inn opplysninger til Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 14.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!