Hva er resultatet?

Etter et vi har hentet inn den informasjonen vi trenger, vurderer vi den opp mot kravene i regelverket. Vi må svare på om regelverket er brutt eller ikke.

Ingen brudd på regelverket

Hvis vi ikke har funnet noen brudd på regelverket, sender vi en tilsynsrapport, og tilsynet er avsluttet med denne rapporten. Her kan dere lese om hva vi har undersøkt, hvordan vi har gjort det, og hvorfor vi mener at praksisen er i tråd med regelverket.

Brudd på regelverket

Hvis vi har funnet brudd på regelverket, sender vi først ut en foreløpig tilsynsrapport.

I den kan dere se hva vi har funnet, hvordan vi har vurdert det, og hvordan vi vil reagere. Vi forklarer hvilke regler dere har brutt.

Den vanligste reaksjonen er pålegg om retting. Det betyr at vi pålegger dere å endre praksisen slik at den blir i tråd med regelverket. Påleggene har en tekst som sier så presist som mulig hva dere må gjøre for å rette opp praksisen.

Dere har mulighet til å kommentere innholdet i den foreløpige tilsynsrapporten. Fristen for tilbakemelding er normalt to uker.

Etter at vi har tatt hensyn til deres tilbakemelding, lager vi den endelige tilsynsrapporten. I denne rapporten får dere våre endelige konklusjoner og dessuten en frist for å rette. Hvis alt er rettet innen fristen, avslutter vi tilsynet. Hvis vi mener praksisen fortsatt ikke er i tråd med regelverket, følger vi opp saken videre.

Særskilt for friskoler

For friskoler er den endelige tilsynsrapporten et vedtak dere kan klage på. Det er Kunnskapsdepartementet som avgjør klagen.

Hvis friskoler ikke viser vilje til å rette opp ulovlig praksis, kan vi bruke strengere reaksjoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!