Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Oversikt og definisjoner

I denne delen av tilsynet går vi nærmere inn på blant annet:

  • Skolens arbeid med opplæringen i fag – lokalt arbeid med LK06 / annen godkjent læreplan og individuelle opplæringsplaner
  • Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte – krav til organisering og innhold og halvårsvurdering i fag
  • Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning – vurdering av tilfredsstillende utbytte, tiltak og lærers meldeplikt
  • Vurdering av behov for særskilt språkopplæring – vurdering av retten til særskilt språkopplæring og plikten til å kartlegge elevenes ferdigheter (denne delen gjelder bare for offentlige skoler, ikke friskoler)

Med «innarbeidet fremgangsmåte» menes en fremgangsmåte som er gjort kjent for lærerne ved skolen og som de følger i sin praksis.

Når vi viser til Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), omfatter det også Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk.

Med ledd menes avsnitt i en paragraf (brukes ved lovhenvisninger).

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!