Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp kravene i regelverket

Denne delen av tilsynet omhandler skoleeier (kommunen, fylkeskommunen eller styret for friskolene) sitt ansvar for å vurdere og følge opp at praksis er i samsvar med regelverket på de områdene som inngår i felles nasjonalt tilsyn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!