Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet

Fra januar 2018 fikk vi nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

Følgende temaer inngår i det nye felles nasjonale tilsynet:

  • skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
  • skolebasert vurdering
  • spesialundervisning
  • skolemiljø
  • grunnskoleopplæring til voksne
  • videregående opplæring til voksne

Egenvurderingsspørsmål og veiledningsmateriale er tilgjengelig i RefLex. Dette er nettbaserte verktøy som gir skoler og skoleeiere hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med regelverket. Ved å vurdere egen praksis i RefLex, får dere oversikt over hvilke regler som gjelder for skolen på et tema, og hjelp til å reflektere rundt hvordan situasjonen er på skolen eller skolene deres. Verktøyet, som er frivillig å bruke, dekker alle temaene i Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021.

Hvert av disse temaene er delt inn i flere deltemaer, og skoleeiers forsvarlige system er alltid ett av deltemaene. Egenvurderingene i RefLex er lagt opp slik at dere kan velge om dere vil gjennomføre egenvurdering med ett eller flere av deltemaene.

RefLex for skoleeiere og skoler

Dere bruker samme brukernavn og passord som i Skoleporten eller BASIL.

I perioden 2014-2017 ble det gjennomført 621 tilsyn med friskoler og offentlige skoler. Les hele rapporten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!