Sjekkpunkt 5

Ordensreglementet skal vise hvordan skolen skal gå frem før en reaksjon tas i bruk

  • Det må stå i ordensreglementet hvem som har lov å bestemme hvilken reaksjon som skal brukes når en elev bryter ordensreglementet. Det er bare rektor som kan bestemme bortvisning fra mer enn én opplæringsøkt.
  • Det må stå i ordensreglementet at elevene har rett til å forklare seg og bli hørt før han eller hun gis en disiplinærreaksjon.
  • Det må stå i ordensreglementet hvilke reaksjoner som skal gjøres som enkeltvedtak. Eksempel på slike er:
    • bortvisning
    • nedsatt karakter i orden og oppførsel

Elevene kan klage på enkeltvedtaket. Det er Fylkesmannen som avgjør klagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!