Sjekkpunkt 4

Skolen skal kun bruke bortvisning som reaksjonsform ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet

 • Bortvisning er en alvorlig reaksjon som kommer i veien for elevenes opplæring. Bortvisning skal derfor bare brukes ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet.
 • Det at eleven ikke får være med på skoleturer, ekskursjoner og andre arrangementer i regi av skolen, er også bortvisning.
 • Før en elev bortvises, skal skolen alltid vurdere andre tiltak i stedet. Bortvisning er ment å være siste utvei. Eleven skal alltid få lov å forklare seg.
 • Det er grenser for hvor lenge elever kan bortvises:
  • Elever på barnetrinnet kan bare bortvises for enkelttimer eller resten av skoledagen. Hvis eleven sendes hjem, skal foreldrene varsles.
  • Elever på ungdomstrinn kan maksimalt bortvises i inntil tre dager.
  • Elever på videregående nivå kan maksimalt bortvises i inntil fem dager.
 • Bortvisning er en så alvorlig og inngripende reaksjon at den skal gjøres i form av et enkeltvedtak. Elevene kan klage på enkeltvedtaket. Det er Fylkesmannen som avgjør klagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!