Sjekkpunkt 3

Skolens reaksjoner på elevers brudd med ordensreglementet må være saklige, forholdsmessige og lovlige

  • Skolen kan aldri bruke fysisk makt, refs eller vold som en disiplinærreaksjon mot elevene.
  • Skolen skal aldri krenke elevene gjennom sine disiplinærtiltak. For eksempel er det ikke lov med skammekrok eller “gapestokk”-lignende reaksjoner.
  • Reaksjonen eleven får, må stå i forhold til elevens atferd. Et “lite” brudd på regelverket kan ikke straffes med en “stor” reaksjon.
  • Å straffe alle elevene for det bare én eller noen elever har gjort (kollektiv straff) eller straff for ikke å gripe inn når andre gjør noe galt (passiv medvirkning), er ikke lov.
  • For bortvisning gjelder det særlige regler (se sjekkpunkt 4).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!