Sjekkpunkt 1

Alle skoler skal ha et ordensreglement som sier hva elevene får eller ikke får gjøre

  • Skolen skal ha et ordensreglement som klart viser hva som ikke er tillatt atferd på skolen.
  • Skolen kan bare bestemme over elevenes atferd i skoletiden.
  • Unntatt fra dette er når reglene gjelder en situasjon nært tilknyttet skolen og atferden kan ha direkte påvirkning på skolesituasjonen for elevene.
  • For eksempel er det lov å nekte mobbing på skoleveien eller sosiale medier på fritiden, men ikke lov å nekte sykling til og fra skolen.
  • Ordensreglementet skal være skriftlig.
  • Alle elever og foreldre skal gjøres kjent med ordensreglementet.
  • I tillegg til ordensreglementet kan skolen ha andre regler, for eksempel klasseromsregler, uteregler mv. Disse må ikke være i konflikt med ordensreglementet, og skolen kan bare straffe brudd på andre regelverk om disse regelverkene viser til ordensreglementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!