Sjekkpunkt 5

Skolen skal bare be om de opplysninger de trenger

  • Skolen kan ikke be om å få oppgitt opplysninger om for eksempel foresattes personnummer, morsmål, arbeidssted, eller opplysninger om barnets statsborgerskap, morsmål, målform, interesser eller behov for skoleskyss.
  • Skolen kan ikke be om å få tilsendt bilde av søkeren.
  • Grunnskoler kan ikke be om søkerens personnummer.
  • Skolen kan ikke be om å få oppgitt opplysninger som går lenger enn det som er nødvendig for å ta stilling til prioriteringskriteriene. Som eksempel kan søknadsskjemaet ikke etterspørre navn på søsken eller navn på tidligere barnehage eller skole.
  • Skolen kan ikke på søknadstidspunktet be om å få utlevert opplysninger om eleven har behov for spesialundervisning, behov for spesiell tilrettelegging eller andre særlige helsemessige, faglige eller sosiale behov med mindre dette er relevant for prioriteringskriteriene
  • Skolen kan ikke hente inn opplysninger fra barnets barnehage, tidligere skole eller PPT før barnet har fått tildelt plass ved skolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!