Sjekkpunkt 4

Søkere skal prioriteres etter saklige hensyn

 • Skolen kan ikke prioritere søkere ut fra usaklige hensyn basert på «riktig» bakgrunn, «riktige» holdninger og lønnsomhetsvurderinger.
 • Prioriteringskriteriene må være så tydelige at det ikke blir mulig å vektlegge usaklige hensyn.
 • Skolen har lov til å prioritere sin hovedmålgruppe. Styret må formulere tydelig hvem som er hovedmålgruppen. Internasjonale skoler kan for eksempel prioritere søkere med internasjonal bakgrunn. Da må det være tydelig og etterprøvbart hva som menes med internasjonal bakgrunn.
 • Hvis skolen skal prioritere søkere med særlige helsemessige, faglige eller sosiale behov, må styret formulere tydelig hva disse behovene innebærer.
 • Inntaksreglementet kan ikke inneholde regler om at søkere kan prioriteres eller miste prioritet på bakgrunn av nærmere angitte forhold. Å formulere det slik innebærer at dere ikke behandler alle søkere likt.

Eksempel på saklige hensyn

 • søkeren er allerede elev ved skolen
 • søkeren har søsken på skolen
 • søkeren er barn av ansatt eller styremedlem ved skolen
 • søkeren er medlem av en menighet, et trossamfunn eller en annen forening i nær tilknytning til skolen
 • søkeren kommer fra en barnehage eller skole som er drevet på samme grunnlag som skolen
 • geografisk nærhet til skolen
 • karakterer
 • dato for søknad
 • loddtrekning
 • at det søkes om internatplass.

Eksempler på saklige hensyn på bakgrunn av skolens formål

Saklige hensyn sett ut fra skolens formål kan være prioritering av søkere med internasjonal bakgrunn ved inntak til internasjonale skoler, og prioritering på bakgrunn av dokumenterte ferdigheter og/eller eventuell inntaksprøve ved inntak til utdanningsprogram for idrettsfag og musikk og dans og drama.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!