Sjekkpunkt 3

Det skal være tydelig hvordan søkere prioriteres hvis det er flere søkere enn plasser

  • Inntaksreglementet må ha prioriteringskriterier for situasjoner der det er flere søkere enn plasser.
  • Inntaksreglementet må vise i hvilken rekkefølge skolen bruker prioriteringskriteriene.
  • Prioriteringskriteriene må være klare - det sikrer at inntaket blir objektivt, forutsigbart og etterprøvbart. Skolen kan ikke bruke skjønnsmessige kriterier slik som at det foreligger "særlige grunner" eller at søkeren bor "i nærheten" av skolen.
  • Det må fremgå hvordan skolen skal velge mellom flere søkere som alle oppfyller det samme prioriteringskriteriet, dersom det aktuelle kriteriet gjelder for et begrenset antall søkere.
  • Det må være en siste avgjørende måte å skille søkere på når alt annet er likt, for eksempel loddtrekning.
  • Skolen kan ikke gjøre unntak fra de fastsatte prioriteringskriteriene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!