Sjekkpunkt 2

Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

  • Det skal være tydelig om skolen har søknadsfrist eller løpende opptak.
  • Det skal være tydelig om skolen har en søknadsfrist som er endelig, eller om skolen vil fortsette inntaket dersom det er ledig kapasitet etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Hvis skolen likevel åpner for inntak av flere søkere etter at søknadsfristen er gått ut, må kriteriene være tydelige.
  • Søkere som rekker søknadsfristen, skal få plass før søkere som har søkt etter at søknadsfristen har gått ut.
  • Skoler som har løpende inntak må ta inn alle søkere som fyller de formelle vilkårene for inntak, så lenge skolen har kapasitet. Skolen kan ikke prioritere i henhold til inntaksreglementet før den dagen skolens kapasitet eventuelt nås, og det er flere søkere den dagen som konkurrerer om plass.
  • Hvis skolen skal stoppe inntaket på en bestemt dato, må datoen stå i inntaksreglementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!