Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.9 Barnehagemyndigheten må godkjenne hvert enkelt hjem og eventuelt baselokale som inngår i familiebarnehagen

Barnehagemyndigheten må godkjenne hvert enkelt hvem og eventuelt baselokale som inngår i familiebarnehagen.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Hvert enkelt hjem betyr de hjemmene som hver for seg skal inngå i familiebarnehagen.

Baselokale er et lokale for tilrettelagt fellesskap mellom de enkeltstående hjemmene i familiebarnehagen.

Godkjenning av hvert enkelt hjem og eventuelt baselokale som inngår i familiebarnehagen, kommer i tillegg til den godkjenningen barnehagemyndigheten må gjøre av den sammenslutningen/ordningen som samlet sett utgjør familiebarnehagen.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. forskrift om familiebarnehager § 3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!