Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.5 Barnehagemyndigheten må gjøre seg kjent med andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår før den fatter vedtak om godkjenning

Barnehagemyndigheten må gjøre seg kjent med andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår for å avgjøre om de får betydning for vurderingen av om barnehagemyndigheten kan godkjenne familiebarnehagen etter barnehageloven.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Gjort seg kjent med betyr at barnehagemyndigheten må vite om det er gitt uttalelser eller eventuelle vilkår fra andre myndigheter og hva de inneholder.

Andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår fremgår av:
- Avgjørelse om bruksendring eller dispensasjon etter plan- og bygningsloven fra kommunen.

  • Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern fra kommunen.
  • Samtykke fra Arbeidstilsynet.
  • Registrering eller godkjenning fra Mattilsynet etter regelverket om registrering eller godkjenning av ny næringsmiddelvirksomhet, jf. matloven.

Barnehagemyndigheten må gjøre seg kjent med disse uttalelsene og eventuelle vilkår for å vurdere om de får betydning for hvordan barnehagemyndigheten vurderer om hjemmet vil være egnet til familiebarnehagedrift. Dette innebærer at hvis for eksempel en annen myndighet har bestemt at hjemmet ikke er egnet for barn under tre år, må barnehagemyndigheten legge samme begrensning til grunn.

Dette spørsmålet dekker kravet til at barnehagemyndigheten skaffer seg god nok informasjon, mens plikten til å vurdere står i neste kapittel.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. 10 jf. forvaltningsloven § 17

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!