Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.25 Barnehagemyndigheten må godkjenne alle familiebarnehager som fyller kravene til godkjenning

Den frie etableringsretten gjør at barnehagemyndigheten ikke kan velge om den innvilger en søknad om godkjenning der familiebarnehagen oppfyller kravene i loven.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten må ivareta den frie etableringsretten.

Den frie etableringsretten innebærer at alle som søker om godkjenning av familiebarnehage, og som oppfyller kravene i barnehageloven, har rett til godkjenning. Dette betyr at barnehagemyndigheten må innvilge alle søknader om godkjenning som oppfyller kravene i barnehageloven, uten å ta hensyn til om den ønsker at familiebarnehagen bør etablere seg i kommunen. Barnehagemyndigheten kan heller ikke sette vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid dersom familiebarnehagen oppfyller kravene i barnehageloven. Dersom det er nødvendig å sette vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid for at familiebarnehagen skal oppfylle kravene til godkjenning, kan heller ikke vilkårene være mer inngripende enn det som er nødvendig for at familiebarnehagen blir godkjent.

Hvis barnehagemyndigheten ikke godkjenner en familiebarnehage som oppfyller kravene til godkjenning, kan dette være usaklig forskjellsbehandling og vil være i strid med den frie etableringsretten.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 11 og ulovfestet forvaltningsrett

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!