Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.23 Vedtaket må inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter

Vedtaket må inneholde informasjon om at søkeren har rett til å se sakens dokumenter, dersom den ønsker det.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 11 jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!